Search
Close this search box.

Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği Hakkında

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-045.02
Konu : Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği Hk

19.10.2020/58302375
İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 09.10.2020 tarihli ve E-851 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan dilekçeler incelenmiştir.

10.09.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile getirilen günlük rapor, sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sunulan bir rapor olup, söz konusu raporun uygulamaya alınmasındaki temel amaç, idare tarafından antrepoların izlenebilirliğinin arttırılması ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sözleşme imzaladıkları antrepolardaki görev ve sorumluluklarının altının çizilmesidir. Ayrıca, bürokrasiyi azaltmak adına gün içerisinde önemli bir olay olmaması halinde idareye gönderilen bu raporlara onay ve ret işlemi yapılmayacağı düzenlenmiştir.

11.08.2020 tarihli ve 31210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin 575 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (ç) bendi “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bağlı bulunduğu veya sözleşme imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.” şeklinde değiştirilmiştir. Belirtilen bu değişiklik ile birlikte, YGM’lerin bağlı bulundukları ya da sözleşme imzaladıkları antreponun bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne kayıtlı gümrük müşavir yardımcılarıyla çalışmasına imkân sağlanmıştır. Örneğin; İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı bir YGM’nin çalışma bölgesi olarak İzmir Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nü seçmesi halinde, söz konusu YGM’nin sözleşme imzaladığı ve İzmir Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü denetimindeki bir antrepo için çalıştıracağı gümrük müşavir yardımcısı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya İzmir Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne kayıtlı olabilir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Hüseyin YAREN
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top