21.10.2020 Tarihli 31281 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3100

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

20 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Dipnot
AB,
EFTA, F.ADA.
GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. D-8 D.Ü.
1001.19.00.00.00 45 45 0 45 45 45 45 45 45 1
1001.99.00.00.11 45 45 0 45 45 45 45 45 45 1
1001.99.00.00.12 45 45 0 45 45 45 45 45 45 1
1001.99.00.00.13 45 45 0 45 45 45 45 45 45 1
1003.90.00.00.11 35 35 0 35 35 35 35 35 35 1
1003.90.00.00.12 35 35 0 35 35 35 35 35 35 1
1003.90.00.00.19 35 35 0 35 35 35 35 35 35 1
1005.90.00.00.19 25 25 0 25 25 25 25 25 25 1

(1) Gümrük vergisi 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.