Search
Close this search box.

LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişiklik 27.04.2022

Kaydet
Kapat

27.04.2019 Tarihli 30757 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI
LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 116/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine sahip olması zorunludur. Dağıtıcı lisansı başvuru sahibinin varsa LPG depolama lisansı kapsamındaki depolama tesisi de dikkate alınır. Tüplü LPG faaliyeti yapacak dağıtıcıların en az bir adet dolum tesisine ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine sahip olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Karayolu ile LPG taşıma faaliyetini 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki belgesine sahip olan kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi değildir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Resmi Yazının Orijinal Nüshası için tıklayınız.

GTİP 27.01-27.16 (Mineral Yakıtlar ve Yağlar) için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top