Search
Close this search box.

Markalar Sekmesi İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-170.99
Konu : Markalar Sekmesi İşlemleri

29.07.2020 / 56264259
DAĞITIM YERLERİNE

BİLGE Sisteminde yapılan düzenleme ile beyanname tescilinde, redrese ve kapanmış beyannamede düzeltme işlemlerinde markalar sekmesinde yer alan alanların liste halinde yüklenebilmesi sağlanmıştır.

Buna göre işlemlerin şu şekilde yapılması gerekmektedir:

– Detaylı Beyan/Kalemler/Markalar/Hareketler/Excel’den Ekle menüsünde yer alan şablon excel indirilmeli,

– İlgili alanlar (Marka Türü, Marka Adı vb. zorunlu alanlardır) doldurularak liste oluşturulmalı,

– Oluşturulan liste kopyalanarak Detaylı Beyan / Kalemler / Markalar / Hareketler / Excel’den Ekle komutu tıklandığında gelen ekrana yapıştırılmalı,

– “Beyana Aktar” butonuna basılarak liste BİLGE sistemine yüklenmelidir.

Bahsedildiği şekilde işlemlerin tekemmül ettirilerek redrese ve kapanmış beyannamede düzeltme işleminin tamamlanması ve bu işlemler sırasında bir hata alınması durumunda ekran görüntüsü ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Bahse konu hususlarla ilgili bağlantı gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
(İstanbul GDTBM hariç)

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top