Search
Close this search box.

BTB İtiraz Hakkında – TR350000200026

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-162.01
Konu : BTB İtiraz Hk TR350000200026
(Mehmet CİHAN)

23.07.2020 / 56100954
EGE GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 10.07.2020 tarih ve 55754158 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız konusu TR350000200026 referans numaralı BTB incelenmiş olup BTB’ye konu çayır biçme makinesi hakkında Ege Bölge Sanayi Odasınca düzenlenen ekspertiz raporunda eşyanın, çayır biçme makinesi olarak tanımlanmış ve parçaların ayrılmaz bir bütünü oluşturduğundan bahsedildiği görülmüştür. Eşyanın kendinden yürür (motorlu) çayır biçme makinesi olduğu fiziken anlaşılabildiğinden söz konusu eşyanın bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olmadığı dolayısıyla 8433.20.10.00.00 GTİP’inde yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, TR350000200026 referans no.lu BTB’nin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 9/5 maddesi çerçevesinde iptal edilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve ilgilisine gerekli bildirimin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

H.Atalay TÜRKEŞ
Bakan a.
Daire Başkanı V

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top