Search
Close this search box.

MEDOS – Manuel Düzenlenen Belgeler

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.99
Konu : MEDOS- Manuel
Düzenlenen Belgeler

27.07.2020/56168849
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ : 18.12.2018 tarihli ve 39881988 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda belirtilen

– Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında yer alan eşyalar için,

– Serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında yer alan eşyalar için,

– Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulan haller için,

MEDOS sisteminde menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik olarak gerekli teknik çalışmalar tamamlanmamış olup söz konusu durumlar için manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top