Search
Close this search box.

Müşavir Blokeleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-161.02.01
Konu : Müşavir Blokesi

27.07.2020 / 56154872
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli olaylarda, BİLGE sisteminde Gümrük Müşavirinin herhangi bir sebeple blokelenmiş olduğu durumlarda, beyannamelerin işlemlerinin tamamlanamadığından bahisle söz konusu beyannamelerin kapatılamadığı ve Genel Müdürlüğümüzce kapatılmaları talep edilmektedir.

BİLGE sisteminde halihazırda TCGB 54 nolu alandaki gümrük müşavirinin blokeli olduğu durumlarda ilgili gümrük idaresince BİLGE Detaylı Beyan modülünde referans listesinde yer alan diğer gümrük müşavirlerinden birinin seçilmesi suretiyle beyanname işlemlerine devam edilmesi teknik olarak mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen konu ile ilgili olarak tüm bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilerek bu nevi işlemlerin Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmemesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top