Search
Close this search box.

U-Net Kayıt İşlemleri İzinli Gönderici

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-120.01.05
Konu : U-Net Kayıt İşlemleri – İzinli Gönderici

29.07.2020 / 56271960
DAĞITIM YERLERİNE

İzinli gönderici yetkisi kapsamında bir araç üzerinde birden fazla basitleştirilmiş usulde gönderilmiş (A3) T1 rejim kodlu transit beyannamesinin bulunması halinde, ihracat beyannamelerinin parçalı olarak bağlanmamış ve ilgili aracın sınır kapsından çıkış işlemlerinin tamamlanmış olmasına rağmen, araç üzerindeki bazı transit beyannamelerinde açılmış ihracat beyannamelerinin kapanmadığı yönünde Genel Müdürlüğümüze bazı sorunlar intikal ettirilmektedir.

İhracat beyannamelerinin kapanmamasından dolayı tescil işleminin yapıldığı ilgili gümrük idarelerine yükümlüler tarafından dilekçe ile başvurularak tutanakla kapatma yoluna gidilmekte, bu durum da ilgili gümrük idarelerinde gereksiz iş yüküne ve bürokratik işlemlere sebep olmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce örnek beyannameler üzerinde yapılan incelemelerde, izinli gönderici yetkisi kapsamındaki taşımalarda kara sınır kapılarında ulaştırma işlemleri yapılırken, aynı araç üzerinde birden fazla T1 rejim kodlu transit beyannamesinin bulunması durumunda, çekici/dorse plaka bilgisinde güncelleme işlemi yapılmak istendiğinde yalnızca bir transit beyannamesi için plaka değişikliğinin yapıldığı, araç üzerindeki diğer transit beyannamelerinde plaka değişiklik işlemi yapılmadan ulaştırma işlemlerinin ve muhafaza aktarımlarının tamamlandığı, bu sebeple de plaka güncelleme işlemi yapılmayan beyannameler için sistem üzerinde plaka bağlantısı doğru bir şekilde kurulamadığından ve bu transit beyannamelerinin ulaştırma kayıtları oluşmadığından açmaları yapılan ihracat beyannamelerinin kapanmadığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak, kara sınır kapılarında ulaştırma işlemleri yapılırken araç üzerinde birden fazla transit beyannamesi bulunuyorsa, bütün transit beyannamelerinin bilgileri ilgili memur ekranına gelmektedir. İlgili memurlar tarafından ulaştırma işlemleri gerçekleştirilmeden önce, çekici/dorse plaka bilgilerinde güncelleme yapılacaksa araç üzerindeki bütün transit beyannamelerinde hepsi için aynı olacak şekilde (Plaka 1/Plaka 2) gerekli plaka değişikliklerinin yapılması, en son beyannamede plaka bilgisi değişikliği yapıldıktan sonra ulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve muhafazaya bilgi aktarımı ile saha çıkış onayı aktarımının yapılması gerekmektedir.

İşlemlerin bu şekilde yapılması ile birlikte, aracın sınır kapısından çıkış işlemlerinin tamamlandığı anda araç üzerindeki tüm T1 rejim kodlu transit beyannamelerine konu edilen parçalı olarak açılmamış ihracat beyannameleri kapanmış olacaktır.

Bu kapsamda, ilgili memurlar tarafından yukarıda belirtildiği şekilde işlemlerin tesis edilmesini teminen bağlantınız sınır gümrük idarelerine (Ro-Ro limanları dahil) gerekli bilgilendirmenin yapılması ve konunun takip edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top