T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 65604914-180.05-
Konu : Menşe Şahadetnameleri Yurtdışı Sonradan Kontrol Adresleri

29.11.2019/49927501
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze son dönemde iletilen taleplerden, yurtdışındaki makamlar tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolü konusunda yetkili birimlerin iletişim bilgileri hususunda Bölge Müdürlüklerimizde bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Menşe şahadetnameleri, tercihli ticarete konu oluşturmayan eşyanın menşeini gösteren belgeler olduğundan, bu belgelerin düzenlenmesinden sorumlu makamların isim ve adres bilgilerinin Bakanlığımıza iletilmesi zorunluluğu bulunmamakla birlikte, gereği hasıl oldukça Genel Müdürlüğümüzce ilgili ülke makamları nezdinde girişimde bulunulmak suretiyle temin edilmekte ve bu bilgiler Bakanlığımızın internet portalındaki “Sonradan Kontrol Talepleri İçin Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri” bölümünden erişime açılmaktadır.

Bunun dışında bilindiği üzere, menşe belgelerini onaylamaya yetkili, uluslar arası organizasyonlar sistemine dahil olan ülkeler tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolü için Uluslararası Ticaret Odası (ICC- International Chamber of Commerce) “https://certificates.iccwbo.org” adresi kullanılmaktadır. Söz konusu linkten ilgili sayfaya ulaşıldığında, sisteme dahil olan ülkelerin entegre olmuş ticaret odalarına ait adres ve iletişim bilgilerine ulaşmak ve dolayısıyla da sonradan kontrolü talep edilecek belgenin üzerindeki mührün sistemde yer alan ticaret odalarından birine ait olması halinde, belirtilen adreslere sonradan kontrol talebi göndermek mümkündür.

Bilgilerine portalda yer verilmemiş veya bilgilerin dağıtımı yapılmamış ve ICC sisteminde de yer almayan ülkelerce ya da ülke olarak sistemde yer alsa dahi sisteme henüz entegre olmayan ticaret odalarınca düzenlenmiş menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolünün gerekmesi halinde, Bölge Müdürlüğünüzce Genel Müdürlüğümüzden konuya ilişkin talepte bulunulması gerekmektedir. Söz konusu ülkelere dair bilgilerin temin edilmesinin ardından bilgiler portaldan erişime açılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.