Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü Hakkında

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü Hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı :65604914-180.99
Konu :Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü

28.11.2019 / 49872157

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

Son dönemde Genel Müdürlüğümüze iletilen yazılarda, aynı beyanname muhteviyatı eşya için hem tercihli ticarette kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin hem de tercihsiz ticarette kullanılan menşe şahadetnamesinin sonradan kontrolünün talep edildiği anlaşılmaktadır.
Menşe ispat ve dolaşım belgeleri ile menşe şahadetnamelerinin idareye sunulması aşamasında, yararlanılmak istenen rejime uygun belgenin ibrazı ve gümrük idaremizce kabul edilmesi; sehven iki ayrı belgenin kabul edildiği hallerde ise sadece o rejim kapsamında sunulması gereken belge için sonradan kontrol sürecinin başlatılması gerekmektedir.
Bölge Müdürlüğünüzce sehven her iki belgenin de sonradan kontrole gönderildiği durumlarda, eşyanın yararlandığı rejim kapsamında ilgili ülkeden gelen cevabın kabul edilmesi gerekmektedir.
Bilgileri ile gereğini önemle rica ederim.
 
Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

image_pdfimage_print