T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.01.01
Konu : Menşe ve Dolaşım Belgeleri

15.06.2020 / 55024282
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 15.04.2020 tarih ve 53889533 sayılı yazısı.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce mevcut Covid-19 salgınından dolayı temin edilemeyen ve dolayısıyla gümrük idaremize zamanında ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgesi gibi tercihli menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri kapsamı eşya için yapılacak işlemlere ilişkin Bakanlık Makamının Onayı kapsamında yapılacak işlemler ilgide kayıtlı yazı ile belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, 16 Seri Gümrük Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanarak beyanda bulunulabilmesi için eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin bütün belgelerinin tam olması gerekmektedir. Ancak, konu Bakanlık Makamının söz konusu Onayı çerçevesinde değerlendirildiğinde 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere), 16 Seri Gümrük Genel Tebliği kapsamında BS-3 kodu seçilmiş beyannamelerde, “S” kodu seçilerek ilgide kayıtlı yazı kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikBTB İtiraz – UDS Soğutma Makineleri Hakkında
Sonraki İçerikKimyasal Silahlara Dair Yönetmelik – 17.06.2020