Search
Close this search box.

BTB İtiraz – UDS Soğutma Makineleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-162.01
Konu : BTB İtiraz/UDS Soğutma Mak

29.05.2020/54548845
EGE GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 06.02.2020 tarihli ve 51854013 sayılı yazımız.
b) 09.03.2020 tarihli ve 52991477 sayılı yazınız.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınızda, özetle; USD Soğutma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına verilen 13.02.2020 tarihli, TR350000200001 ve TR350000200010 referans numaralı BTB’lerin, anılan firma tarafından 02.03.2020 tarihli dilekçe ile iptalinin talep edildiği, yükümlüsünce 8418.69.00.10.00 GTİP’inde sınıflandırılması öngörülen, “Yatay Tip Şişe Soğutucu” ticari isimli eşyanın ilgi (a)’da kayıtlı yazımız, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 pozisyonu açıklama notlarına istinaden 8418.50.19.00.00 GTİP’inde değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bahse konu BTB’ler için verilen 02.03.2020 tarihli dilekçenin Gümrük Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen süreyi aştığı görülmektedir. Öte yandan, dilekçe konusu eşyanın teşhir amacına yönelik olmadığı, dondurucu özelliği bulunmadığı, eşyanın depolama amaçlı olduğundan bahisle anılan BTB’lerin iptalinin talep edilmekte olduğu, itiraz konusu eşya ile ilgili olarak yapılan incelemede ise üretici firma internet sitesinde “USS 300 SC” ürün kodlu eşyanın, “soğuk içeceklerin depolanmasını ve satışını sağlayan temperli, ısı yalıtımlı sürme cam kapak, hareket kolaylığı sağlayan güçlü tekerler, yüksek yükleme kapasitesine imkan veren geniş iç hacim, digital veya serigrafi marka uygulama seçeneği” ile tanımlamaları ile satışının yapıldığı, bu özellikleri ile ev tipi olarak
değerlendirilemeyeceği, depolama amacının yanında teşhir amacının da bulunduğu anlaşılmaktadır.

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere vitrin tipi yani teşhir amaçlı (içini gösteren) soğutucuların özelliğine göre 8418.50.11 veya 8418.50.19 alt pozisyonlarında, teşhir amacı olmayan depolama amaçlı soğutucularında 8418.50.90 alt pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

Bu itibarla, başvuru konusu eşyanın soğuk içeceklerin depolanması ve teşhiri için kullanıldığı anlaşıldığından 8418.50.19.00.00 GTİP’inde sınıflandırılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top