Search
Close this search box.

Merkezi Bilge Sistemi Kullanıcı Kodları Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-161.02.02
Konu : Merkezi Bilge Sistemi Kullanıcı Kodları Hk

05.08.2020/56344150
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük Müşavirleri Derneklerinden Bakanlığımıza ulaşan yazılarda, gümrük müşavirlerinin Merkezi Bilge Sisteminde kullandıkları kullanıcı kodları için verilen sürelerde gümrük müdürlüklerinde standart bir uygulama olmadığı ve gümrük müşavirlerinin işlerinin yoğunluğu nedeniyle kullanıcı kodu sürelerinin sona erme tarihini takip etmekte zorlandıkları ve bu sürelerin sona ermesi nedeniyle dış ticaret faaliyetlerinde sıkıntı yaşadıkları belirtilmiştir.

Bu çerçevede; gümrük müşavirlerinin kullanıcı kodlarının sona ermesi dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları adına, Yükümlü Kayıt Takip Sistemi (YKTS) üzerinde yeni bir sorgulama sayfası hazırlanmış olup söz konusu sayfaya giriş yapan gümrük müşavirlerinin var olan yetkilerini ve bu yetkilerin son tarihlerini kontrol edebilmelerine olanak sağlanmıştır.

Diğer taraftan; gümrük müşavirlerinin kullanıcı kodu sürelerine ilişkin olarak;

1. Kullanıcı kodu alacak gümrük müşavirlerinden kod verileceği tarih itibariyle 70 yaşını doldurmamış olanlara 3 yıl,

2. Kullanıcı kodu alacak gümrük müşavirlerinden kod verileceği tarih itibariyle 70 yaşını doldurmuş olanlara 1 yıl,

süre tanımlaması yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Savaş MALKOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Sayı : 77510939-702.02
Konu : Merkezi Bilge Kullanıcı Kodları Hk

30.07.2020/56248038
RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 16.06.2020 tarihli ve 82858591-161.02.02/00055053855 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda, gümrük müşavirlerince Bilge Sistemindeki profil sürelerinin iş yoğunluğu sebebiyle takibi yapılamadığından şifrelerin süre sonunda sistem tarafından pasif duruma getirildiği, bu sebeple de kendilerinin ve müşterilerinin mağduriyet yaşadığı belirtilmekte olup gümrük müşavirlerine verilen şifrelerin yetkilerinin dolmasından belirli bir süre önce bu kişilere uyarı mesajı verilmesi istenmektedir.

Gümrük müşavirlerinin ve müşterilerinin bu konuda mağduriyet yaşamamaları adına, Yükümlü Kayıt Takip Sistemi (YKTS) üzerinde yeni bir sayfa hazırlanmış olup söz konusu sayfaya giriş yapan müşavirlerin var olan yetkilerini ve bu yetkilerin son tarihlerini kontrol edebilmelerine olanak sağlanmıştır.

Bilgilerini arz ederim.

e-imzalıdır

Rasim KUTLU
Bilgi İşlem Dairesi Başkan V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

T.C. Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top