T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 21558579-166.02[GGM-20]
Konu : Deniz veya Havuzda Kullanılan
Şişme Eşya ve Oyuncaklar

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 06.03.2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) ile oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlenmişti.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No 164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168), 29.07.2020 tarihli ve 31200 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan Tebliğ değişikliği ile birlikte, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) kapsamında yer alan, deniz veya havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, Tebliğ`de belirtilen yetkili diğer gümrük müdürlüklerinin yanı sıra, Antalya Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bilgi ve gereğini uca edelim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

T.C. Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.