Search
Close this search box.

Andorra Menşeli İşlemler Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.02
Konu : Andorra

05.08.2020/56345159
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 18.06.2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Andorra menşeli eşyanın Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalata konu olması halinde ilave gümrük vergisine (İGV) tabi olup olmayacağı, İGV’ye tabi olmadığı değerlendirilmekte ise A.TR Dolaşım Belgesi ile birlikte başkaca bir belge ibraz edilmesi gerekip gerekmediği konusunda bilgi talep edilmiştir.

Söz konusu eşya Andorra menşeli olduğuna dair ilgili tüm koşulları karşıladığı hallerde İGV’ye tabi olmayıp; bu eşya için Gümrük Yönetmeliği’nin 205/4-ç maddesi uyarınca Bakanlığımız tarafından belirlenen risk kriterleri çerçevesinde BİLGE sistemi tarafından ibrazı gerektiği hallerde menşe şahadetnamesi sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Aylin BEBEKOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

T.C. Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top