Andorra Menşeli İşlemler Hakkında

Andorra Menşeli İşlemler Hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.02
Konu : Andorra

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 18.06.2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Andorra menşeli eşyanın Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalata konu olması halinde ilave gümrük vergisine (İGV) tabi olup olmayacağı, İGV’ye tabi olmadığı değerlendirilmekte ise A.TR Dolaşım Belgesi ile birlikte başkaca bir belge ibraz edilmesi gerekip gerekmediği konusunda bilgi talep edilmiştir.

Söz konusu eşya Andorra menşeli olduğuna dair ilgili tüm koşulları karşıladığı hallerde İGV’ye tabi olmayıp; bu eşya için Gümrük Yönetmeliği’nin 205/4-ç maddesi uyarınca Bakanlığımız tarafından belirlenen risk kriterleri çerçevesinde BİLGE sistemi tarafından ibrazı gerektiği hallerde menşe şahadetnamesi sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Aylin BEBEKOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print