Search
Close this search box.

MEDOS – Islak İmza Mısır Cumhuriyeti

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : 20117910- 163.01.01
Konu : MEDOS-Islak İmza/Mısır

05.08.2020/56360775
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 01.07.2020 tarihli ve 55167197 sayılı yazımız.
b) 27.07.2020 tarihli ve 56163830 sayılı yazımız,

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile ülkemizin serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı bildirilmişti.

İlgi (b) yazımızda ise Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Mısır’a ihracat yapan pek çok firmamız tarafından MEDOS üzerinden düzenlenen dolaşım belgelerinin Mısır Gümrük idaresince üzerinde gümrük memurlarının imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediğinin anlaşıldığı ve Bakanlığımızca Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulduğu belirtilerek ikinci bir talimata kadar Mısır’a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması gerektiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin söz konusu girişimler neticesinde Mısır Gümrük İdaresince Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne yapılan 28.07.2020 tarihli bildirimde, yetkili makamlarımızca ıslak imzasız olarak düzenlenen söz konusu belgelerin Mısır Gümrük İdaresince bu hafta itibarıyla kabul edileceği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Mısır’a yönelik olarak MEDOS üzerinden düzenlenen söz konusu belgeler 06.08.2020 tarihi itibarıyla gümrük memurlarınca imzalanmayacak olup Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri bu yönde talimatlandırılmıştır.

Bilgileri ile üyelerinize gerekli bildirimlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa. Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top