Search
Close this search box.

Motorlu/Motorsuz Karavanlar Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrük Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-72093537-132.04.04-
Konu : Motorlu/Motorsuz Karavanlar

07.04.2022/73534557
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, motorlu karavan ile kişisel kullanıma mahsus taşıtla birlikte ülkemize getirilen motorsuz karavanın rejim hükümlerine ayları olarak ülkemizde bırakıldıkları, başka bir karavanın yurtdışına çıkarıldığı veya içindekilerin değiştirildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş yapan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları ve motorlu karavan 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilmekte olup, bu taşıtlarla birlikte motorsuz karavan da getirilmesi durumunda “Taşıt Giriş” ekranında “römork veya karavan (motorsuz)” seçeneği işaretlenerek ayrı bir tescil kaydı oluşturularak söz konusu taşıtların takibi yapılmaktadır.

Bu itibarla, bahse konu motorlu/motorsuz karavanların rejim hükümlerine aykırı olarak ülkemizde bırakılmalarının önüne geçilebilmesi ve ülkemize girdikleri şekli ile çıkış yapmalarının sağlanmasını teminen, mezkur karavanların ülkemize girişleri esnasında “ek taşıt açıklama/araca ait özel açıklama” alanına söz konusu karavanlara ilişkin ayniyetinin sağlanmasına yarayacak bilgilerin girilmesi ve fotoğraflarının çekilerek muhafaza edilmesi ile karavanların ülkemizden çıkışlarında ise ayniyetinin uygun olduğunun anlaşılması üzerine karavanların yurtdışı edilmesine izin verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top