Search
Close this search box.

Muayene Açıklama ve Müzekkere Ekranı – 10.11.2014

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 21655650/351.01
Konu: Muayene Açıklama ve Müzekkere Ekranı

10.11.2014/3787584
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 180 inci maddesi çerçevesinde gümrük beyannamelerinin kontrol türü ve şekli risk kriterlerine göre belirlenmekte, muayene ve kontrol işlemlerini yapmakla görevli memurlar ise, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen risk analizi çalışmaları sonucuna göre, riskli alanlara ve dikkat etmeleri gereken diğer hususlara ilişkin olarak yönlendirilmektedirler.

Söz konusu yönlendirmelerin sonuçları da Genel Müdürlüğümüzce BİLGE ve GÜVAS verileri esas alınarak periyodik olarak izlenmektedir.

Diğer yandan, BİLGE ve GÜVAS üzerinde yapılan incelemelerde, verilere kaynak teşkil eden muayene ve kontrol sonuçlarının, işlemleri yürüten memurlarca düzenli olarak girilmediği veya eksik girildiği, özellikle Genel Müdürlüğümüzce atanan risk mesajlarının gereğinin yapılıp yapılmadığının BİLGE “Muayene Açıklaması” kısmına açık bir şekilde yazılmadığı görülmektedir.

Bu çerçevede;

1- Redrese yapılan beyannamelerde redrese nedeninin ve redrese sonucunda ne tür bir işlem yapıldığı veya yapılacağının BİLGE Sistemi üzerinden “Müzekkere” alanında belirtilmesi, redrese nedenine ilişkin kodun doğru olarak seçilmesi, “diğer” kodunun seçilmesi halinde ise mutlaka detaylı bilgi girilmesi,

2- Redrese işleminin bulunduğu durumlarda, ilk beyannameye girilen açıklamaların redrese sonrası tescil edilen yeni beyannamenin de ilgili alanlarına girilmesi,

3- BİLGE’de yer alan “Muayene Açıklamaları” bölümünün her durumda doldurulması, muayene ve kontrol sonuçlarına göre “ Yapılan muayene ve kontrol sonucunda uygun sonuç alınmıştır.” veya “Muayene ve Kontrol sonucunda uygun sonuç alınmamış, …hususları tespit olunmuş, … işlemi yapılmıştır.” şeklinde bilgi girilmesi,

4- Özellikle risk yönlendirme mesajları çerçevesinde yapılan kontrollerin sonucunda mesaj içeriğine uygun olarak; örneğin risk yönlendirmesinde “Eşyanın laboratuvar tahliline gönderilmesi” mesajının bulunması halinde, “Tahlile gönderilmiş ve uygun sonuç alınmıştır” veya “Yapılan tahlil sonucunda …GTİP’inde beyan edilen eşyanın farklı bir şekilde …GTİP inde olduğu tespit olunmuş ve …işlemi yapılmıştır.” şeklinde “Muayene Açıklaması” alanına bilgi girilmesi,

Muayene ve kontrol sonuçlarının takibi açısından önem arzetmekte olup, ilgili memurlarca yapılan işlemlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve İdare Amirleri’nce de konunun takip edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Harun USLU
Genel Müdür V

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top