T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-73421605-100-00080550567
Konu : Müzekkerelerin Sistemden Takibi

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
(Kemeraltı Caddesi, Kalaycıoğlu İşhanı, No:35)

İlgi : a) 25.05.2022 tarihli ve 2629 sayılı yazınız.

b) 02.11.2022 tarihli ve 5145 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle; idare tarafından sistem üzerinden düzenlenen müzekkerelerin temsilci ya da yükümlü tarafından görülebilmesi talep edilmişti.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmeler sonucunda müzekkerenin idarenin değerlendirmesine ilişkin henüz nihai sonuca ulaşmamış bir iç yazışma olduğu, idarenin nihai değerlendirmesinin yer aldığı ve yükümlü/temsilciye tebliğ edilen kararda gerekçenin halihazırda yer aldığı hususları göz önüne alındığında söz konusu yazışmaların temsilci ya da yükümlü tarafından da görülebilmesinin uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikTır Mesaileri Hakkında Yazı – Ticaret Bakanlığı
Sonraki İçerikYatırım Teşvik Mevzuatı Önemli Değişiklikler