T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı  : E-92837799-102.03-00080497485
Konu : Tır Mesaileri

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Anıt Caddesi, Şafak Apt. NO:8/7 Tandoğan/ANKARA

İlgi : a) Ankara Gümrük Müdürlüğüne muhatap 22.07.2022 tarihli ve 1214 sayılı yazınız.
b) 09.11.2022 tarihli ve 1582 sayılı yazınız.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınız ile alakalı olarak bağlantımız Ankara Gümrük Müdürlüğü’nden alınan 17.11.2022 tarih ve 80118101 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; dilekçe konusu fazla mesai ücretlerinin tahsilinin aracın gümrüğe giriş yapmasından ziyade sevk evraklarının (NCTS, Tır karnesi, IRB ve diğer transit evrakları) gümrüğe sunulduğu saat baz alınarak yapıldığından ihracat beyannamelerinin kapatıldığı saat işleyişi itibariyle mesai tahsilinde bir etken olmadığı,

Ayrıca, dilekçe konusu taleplerle ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; TIR Karnesi,
IRB ve NCTS işlemlerinin nakliye firmalarının sorumluluğunda olması ve rejim hak sahibi (asıl sorumlu) sıfatıyla gümrük idaresine söz konusu transit beyanını yapmak zorunda olmaları nedeniyle, fazla mesai taleplerinin bu kişilerce karşılanmasında bir sakınca olmadığının mütaala edildiği belirtilmiş olup, Bölge Müdürlüğümüzün bağlantımız Ankara Gümrük Müdürlüğüne muhatap 18.11.2022 tarihli ve 80163216 sayılı yazısı ile Müdürlüklerince belirtilen hususların Bölge Müdürlüğümüzce de uygun bulunduğu, bundan sonra gerçekleştirilecek olan işlemlerde Derneğinizin ilgi (b)’de kayıtlı yazısında belirtilen şikayetlere mahal verilmemesi yönünde idarelerince gerekli önlemlerin alınması hususu
talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, ilgi (a)’da kayıtlı yazınızda belirtilen hususlar bağlantımız Ankara Gümrük Müdürlüğünün görüşüyle birlikte Bölge Müdürlüğümüzün 28.07.2022 tarih ve 76671624 sayılı yazısı ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiş olup, Makamlarından cevap alınması halinde ayrıca Derneğinize bilgi verilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ayşe Nursel DOĞMUŞÖZ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

Ek: Yazı ve Ekleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerik2023 Yılı Harp Silahları ile Bunların Aksam Parçaları Liste
Sonraki İçerikMüzekkerelerin Sistemden Takibi Hakkında Yazı