Search
Close this search box.

NCTS Beyannamelerinde Yapılacak Düzeltmeler

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :73421605-703.02
Konu :NCTS Beyannamelerinde Yapılacak
Düzeltmeler

10.05.2017/24685537
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Ortak Transit Sözleşmesi’nin transit beyannamesinde düzeltme ile ilgili Ek-I 28’nci Maddesi’ne göre, “(1) Asıl sorumluya, talebi üzerine transit beyannamesi yetkili makamlarca kabul edildikten sonra beyannamede yer alan bir veya birden fazla bilgiyi düzeltmesine izin verilebilir. Düzeltme, beyanın başlangıçta kapsadığının dışındaki bir eşya için geçerli olmaz. (2) Bununla birlikte, iznin, yetkili makamların, (a) eşyayı muayene etmek istediğini asıl sorumluya bildirmesinden; (b) söz konusu bilgilerin yanlış olduğunu tespit etmesinden; (c) eşyayı serbest bırakmasından sonra talep edilmesi durumunda, düzeltme yapılmasına izin verilmez.”

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliği’nin transit beyannamelerinin hareket idaresinde düzeltilmesiyle ilgili 233’ncü Maddesi, “Hareket idaresinde 121’inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla eşyanın, transit beyannamesinde belirtilen taşıma aracından farklı bir taşıma aracına yüklenmesi veya gönderileceği yerin değişmesi veya transit edilecek eşyanın tamamının taşıma aracına yüklenememesi gibi nedenlerle transit beyannamesi üzerinde düzeltme yapılması gerektiği durumda, ilgililer bilgisayarlı transit sistemi üzerinden düzeltme talebinde bulunur veya dilekçe ile gümrük idaresine başvurur. Söz konusu dilekçede, varsa zorlayıcı sebeplerin bildirilmesi gerekir. Gerekli düzeltmeler idare tarafından 193’üncü maddeye uygun olarak yapılır.” hükmüne amirdir.

Bu itibarla, gümrük idarelerince transit beyannameleri üzerinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak düzeltmelere yönelik olarak, BİLGE Programı içerisinde yer alan NCTS uygulaması üzerinde “Teminat Tescili ve Muayene Onayı” işlemi tamamlanarak “GUA_USE” statüsüne ilerletilen transit beyannameleri “Serbest Bırak” komutu ile transit süre sınırı ve mühür bilgileri girilerek “REL_TRA” statüsüne getirilmeden önce, idare amirinin onayına müteakip muayene memuru tarafından “Gönderici”, “Alıcı” ve “Varış Gümrük İdaresi” bilgilerinde değişiklik yapılabilmesine imkan verecek şekilde teknik düzenleme yapılarak gerçek ortama alınmış olup, bundan sonra yapılacak söz konusu düzeltme işlemlerinde yukarıda belirtilen düzenlemenin dikkate alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Hasan Murat ÖZSOY
Genel Müdür

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top