AB Mevzuat     

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik

Cumhurbaşkanlığınca “04.11.2021 Tarihinde Kabul Edilen 7341 Sayılı Kanun Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 06.11.2021 Tarihli 31651 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda “El Koyma, Tasfiye ve İmha” Hükümlerinde Değişikliğe gidilmiştir.

Değişiklik Yapılan “El Koyma, Tasfiye ve İmha” Hükümlerine Göre

  • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununca El Konularak İmha Edilecek Olan Eşya Türlerine Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı, İlaç ve İlaç Hammaddesi İçeren Ürünler, Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihaz Malzemeleri, Isıtılarak veya Yakılarak Tüketilen ve Nikotin İçersin İçermesin Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Elektronik Sigara ve Elektronik Nargile Dahil Her Türlü Mamul ve Bu Mamullerin Tüketiminde Kullanılan Elektronik Cihaz, Aksam, Yedek Parça ve Solüsyonlar Eklenmiştir.
  • İlaç ve İlaç Hammaddeleri İçeren Ürünler, Tıbbi Cihaz ve Malzemeler İle Etil Alkolden İmha Haricindeki Yöntemlerle Tasfiye Edilmesi Uygun Görülenler İlgili Bakanlıkların Görüşü Alınarak Ticaret Bakanlığı Tarafından Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenmesi Kararlaştırılmıştır.
  • Kaçak Eşya Naklinde Kullanıldığı Şüphesiyle Fiilen Gümrük İdaresine veya Yediemine Teslim Edilmiş ve Hakkında El Koyma Kararı Bulunmakla Birlikte Henüz Alıkonulmamış Taşıtlar, Gümrük İdaresince Yapılacak Tebligattan İtibaren 90 Gün İçinde Muhafaza ve Diğer Masraflar Karşılanmak Suretiyle Sahibi Tarafından Teslim Alınmaması Halinde, Tasfiye İdaresi Tarafından Soruşturma ve Kovuşturma Sonucu Beklenmeksizin Derhal Tasfiye Edilecek Hükmü Eklenmiştir.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik (Güncel 04.11.2021)


Önceki İçerikİzinli Gönderici Yetkisi Yeniden Düzenlendi
Sonraki İçerikGenelge 2021/29 – Dahilde İşleme İzni Kıymetli Maden İthali