Search
Close this search box.

İzinli Gönderici Yetkisi Yeniden Düzenlendi

Kaydet
Please login

Gümrük İşlemlerinde İzinli Gönderici Yetkisinde Aranacak Koşullara Ait Usul ve Esaslar Yeniden Düzenlendi

Ticaret Bakanlığının Transit Rejimine ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:14) 06.11.2021 Tarihli 31651 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlandı. Tebliğle, “İzinli Gönderici” yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmadan sevk etmeye yetkilendirilmiş ve rejim kapsamında yapılan işlemlerde transit işlemlerinden sorumlu kişi “İzinli Gönderici” olarak tanımlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top