Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. ve 16/4. Maddesi Hk.

Kaydet
Kapat

05.11.2021 Tarihli 31650 Sayılı Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinin Sonradan Menşe Belgesi İbrazını Düzenleyen Geçici 16/3 Maddesinde Değişiklikler Yapılmıştır. Ayrıca Yine Aynı Resmi Gazeteyle Geçici 16/4 Maddesi Gümrük Yönetmeliğine Eklenmiştir.

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Maddesinde yer alan “30.06.2021” ibare “31.12.2021” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan Değişiklik Sayesinde 05.11.2021’den Önce Tescil Edilmiş Ancak Menşe Esaslı Ticaret Politikası Önlemi, İlave Gümrük Vergisi Veya Ek Mali Yükümlülük Gibi Diğer Mali Yükümlülüklerin Ödenmediği, Eksik Ödendiği Veya Beyan Edilmediği Beyannameler Kapsamı Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Uygun Bir Menşe Şahadetnamesi Veya Tedarikçi Beyanı 31.12.2021 Tarihine Kadar Gümrük İdaresine İbraz Edilebilme İmkanı Sağlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/4 Maddesine yapılan ilave fıkrayla, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalinde uygulanan ek mali yükümlülük konusunda 21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında tescil edilen beyannamelere ilişkin sonradan menşe tevsikine imkan tanınıyor. Bu tarihler arasında tescil edilen ve ekinde menşe ispat belgesi bulunmayan beyannamelerin beyanname eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılı olması halinde ayrıca menşe tevsiki aranmayacak. Beyanname eki belgelerde menşe ülkesinin yazılı olmadığı beyannamelerle ilgili olarak 31.05.2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş ve Yönetmelikte belirtilen formatta hazırlanmış menşe beyanının ibrazı durumunda ayrıca menşe belgesi ibrazı aranmayacaktır.

Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Resmi Gazetesi İçin Link’e Tıklayınız.

Son Güncel (Revizyonlu) “Gümrük Yönetmeliği” Ulaşmak İçin Link’e Tıklayınız.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top