Search
Close this search box.

7326 Sayılı Kanun İle Yeniden Yapılandırma

Kaydet
Kapat

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

03.06.2021 Tarihli 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 Tarihli 31506 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

(Bugün) 21.06.2021 Tarihli 31518 Sayılı Resmi Gazete’de 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş , kesinleşmemiş veya dava safhasında , inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunanlar Kanun kapsamında yapılandırılabilecek.

  1. Kesinleşmiş alacaklar, (vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faiz ödenmesi halinde, asla bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yarısı, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 70’i silinecek) 
  2. Kesinleşmemiş (uzlaşma, itiraz ve dava aşamasında bulunan) alacaklar, (Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75’i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 85’i silinecek)
  3. İnceleme safhasında bulunan alacaklar, (Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi durumunda, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75’i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 85’i silinecek)
  4. Kendiliğinden bildirimi yapılan alacaklar, (vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, idari para cezalarının tamamı silinecek) 

Yapılandırmadan yararlanmak için 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

03.06.2021 Tarihli 7326 Sayılı Kanun İçin Link’e Tıklayınız

21.06.2021 Tarihli 31518 Sayılı Resmi Gazete (7326 Sayılı Kanun Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ) İçin Link’e Tıklayınız


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top