image_pdfimage_print

22.06.2021 Tarihli 31519 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4106

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

21 Haziran 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 131/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alan 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 ve 0.5470 seri no.lu satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Aynı listede yer alan eşyadan Ek-1’de seri no.ları belirtilenlere ait satırlar gösterildiği şekilde değiştirilmiş, Ek-2’de yer alan ürünler ise aynı listeye eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

G.T.P.
KAYIT NO
SERİ NO
Dipnot
MADDE İSMİ
GV (%)
GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2905.32.00
20
0.7674
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S)-propan-1,2-diyol (CAS RN 4254-15-3).
0
31.12.2023
2915.90.70
27
0.6003
*
Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0).
0
31.12.2023
2916.13.00
40
0.3468
*
Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta ve ağırlıkça %1’den fazla olmayacak oranda stabilizör içeren toz halindeki çinko dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9).
0
31.12.2023
2920.19.00
40
0.2941
*
Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta tolklofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9).
0
31.12.2023
2930.20.00
40
0.4298
*
Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9).
0
31.12.2022
2933.29.90
28
0.5920
*
Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5).
0
31.12.2023
2933.59.95
52
0.6987
*
Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 6-benziladenin (CAS RN 1214-39-7).
0
31.12.2021
2934.99.90
82
0.7815
*
Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta rel-(3aR,12bR)-11-Kloro-2,3,3a12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]okzepino[4,5-c]pirol-1-on (CAS RN 129385-59-7).
0
31.12.2024
3801.10.00
30
0.7975
*
Toz formunda suni grafit (CAS RN 7782-42-5);
—yüzeyinde kaplama olsun olmasın,
—15 µm (± 0,4) d50 değeri ile temsil edilen partikül boyutuna sahip,
—spesifik yüzey alanı (BET ölçeğine göre) 3,5 m2 / g’den az,
—sıkıştırma yoğunluğu 1,3 cm3 (± 0,5) olan,
—348 mAh / g (± 13) spesifik boşaltma kapasitesine ve
—% 93,0 başlangıç verimliliğine sahip.
1,8
31.12.2021
3919.90.80
83
0.4459
*
—Pencerelere takılan ultraviyole veya kızılötesi ışımaya karşı koruma için ya da
—LCD modüllerde ışığın eşit yayılımı ve dağılması için
rulolar halinde yansıtıcı veya dağıtıcı tabaka.
0
31.12.2022
3920.10.89
55
0.5139
*
—Dalgalar ile kabartılarak yükseltilmiş rölyef yüzeye sahip,
—lamine edilmemiş,
—çapraz bağsız ve
—0,3 mm’den fazla kalınlıkta olan
etilen vinil asetat (EVA) film.
0
31.12.2021
3920.20.29
94
0.5167
*
—Her tabakası esasen polietilen ve polipropilen bir karışımı ihtiva eden,
—üç, dört veya beş tabakadan oluşan,
—her bir tabakasında ağırlıkça %10’dan fazla olmayan oranda diğer polimerleri ihtiva eden,
—ana tabakasında titanyum dioksit ihtiva etsin etmesin,
—toplam kalınlığı 75 µm’den fazla olmayan
mono aksiyel oryente, ko-ekstrüde üç tabakalı film.
0
31.12.2022
6903.90.90
40
0.2546
*
1370°C veya daha yüksek bir maksimum çalışma sıcaklığına sahip silisyum karbür reaktör tüpleri ve tutucuları.
0
31.12.2023
6909.19.00
40
0.8028
*
Motorlu taşıtların yakıt sistemlerinde, aşağıdaki özelliklere sahip seramik-karbon absorpsiyon veya absorpsiyon kartuşları;
—ekstrüde pişirilmiş seramik bağlı çok hücreli silindirik yapıya sahip,
—ağırlıkça aktif karbon oranı %5 veya daha fazla olan ancak %70’i geçmeyen,
—ağırlıkça seramik bağlayıcı oranı %30 veya daha fazla olan ancak %90’ı geçmeyen,
—çapı 29 mm veya daha fazla olan, ancak 41 mm’yi geçmeyen,
—uzunluğu 150 mm’yi geçmeyen,
—800°C veya daha yüksek bir sıcaklıkta pişirilmiş.
0
31.12.2025
7326.90.98
7907.00.00
40
10
0.6680
*
—500 gramdan daha ağır olmayan ve 107mmX107mmX11mm ebatlarından büyük olmayan,
—diğer malzemelerin parçalarıyla birlikte olsun olmasın,
—diğer metallerin parçalarıyla birlikte olsun olmasın,
—yüzeyi işlenmiş olsun olmasın,
—baskılı olsun olmasın
uzaktan kumanda üretiminde kullanılan demir, çelik ve/veya çinko alaşımdan ağırlıklar.
0
31.12.2025
7607.11.90
7607.11.90
65
67
0.4050
*
Aşağıdaki parametrelere sahip düz alüminyum folyo;
—alüminyum içeriği % 99,98 veya daha fazla olan,
—kalınlığı 0,070 mm veya daha fazla fakat 0,125 mm den fazla olmayan,
—kübik yapıya sahip,
—yüksek voltajlı aşındırma (etching) için kullanılan.
3,7
31.12.2021
8104.19.00
10
0.7966
*
Ağırlıkça magnezyum oranı %90 veya daha fazla ancak %99,7 yi geçmeyen işlenmemiş magnezyum.
0
31.12.2025
8104.30.00
35
0.5097
*
Ağırlıkça 99,5% veya daha fazla saflıkta, parçacık boyutu 0,8 mm’den fazla olmayan magnezyum tozu.
0
31.12.2025
8418.99.10
8418.99.10
71
79
0.4133
*, a
Alüminyumdan yapılmış evaporatör, otomobillerin klima cihazlarının imalinde kullanılmaya mahsus.
0
31.12.2021
8501.10.99
64
0.6858
*
Hava Gaz Kelebeği (Air Throttle) ve EGR valfindeki gaz akışını ayarlamada kanadın açısal konumunu kontrol etmek için DC motor:
—IP69 Ingress Protection (IP) standardı olan,
—yüklü değilken 6.500 rpm’den fazla olmayan rotor hızı olan,
—12,0 V (+/- 0,1) anma gerilimi (rated voltage) bulunan,
— – 40 ° C veya üzeri, ancak + 165 ° C’den fazla olmayan belirli bir sıcaklık aralığında,
—bağlantı pinyonlu veya pinyonsuz,
—motor konnektörü olsun veya olmasın,
—flanşlı veya flanşsız,
—çapı 40 mm’den fazla olmayan (flanş hariç),
—toplam yüksekliği 90 mm’den fazla olmayan (tabandan pinyona).
0
31.12.2021
8501.31.00
8501.32.00
43
55
0.6809
*
Montaja hazır (automotive-ready)fırçasız, sürekli tahrikli (permanently excited) aşağıdaki özelliklere sahip doğru akım motoru;
— belirlenmiş hızı (specified speed) 4.100 rpm’den fazla olmayan,
— minimum çıkış gücü 400 W olan ancak 1,3 kW’yi geçmeyen (12 V’de),
— flanş çapı 85 mm ya da daha fazla olan ancak 200 mm’den fazla olmayan,
— şaft başlangıcından son kısmına (outer ending) kadar maksimum 335 mm uzunluğunda olan,
— flanş başlangıcından son kısmına (outer ending) kadar mahfaz uzunluğu 265 mm’den fazla olmayan,
— maksimum iki parça (minimum 2, maksimum 11 delikli (bore holes) elektrikli aksam ve flanş içeren temel mahfaz) alüminyum pres döküm ya da tabaka mahfazı derz dolgu maddeli olsun olmasın (O-ring ve makine yağı oluklu),
— 9/6 ya da 12/8 topolojide tek t-diş dizaynlı ve tek bobin sarımlı stator, ve
— yüzey mıknatısları,
— elektronik hidrolik direksiyon kontrol modülü olsun ya da olmasın,
— kasnağı bulunan veya bulunmayan,
— rotor pozisyon sensörü olsun ya da olmasın.
0
31.12.2025
8507.60.00
58
0.7641
*, a
Prizmatik lityum-iyon elektrik akümülatör,
— genişliği 120,0 mm veya daha fazla olan ancak 305,0 mm’yi geçmeyen,
— kalınlığı 12,0 mm veya daha fazla olan ancak 67,0 mm’yi geçmeyen,
— uzunluğu 72,0 mm veya daha fazla olan ancak 126,0 mm’yi geçmeyen,
— nominal voltajı 3,6 V veya daha fazla olan ancak 3,75 V’yi geçmeyen,
— nominal kapasitesi 6,9 Ah veya daha fazla olan ancak 265 Ah’yi geçmeyen,
şarj edilebilir elektrikli araç bataryalarının imalinde kullanılmaya mahsus.
1,3
31.12.2021
8507.60.00
75
0.5356
*
Dikdörtgen biçiminde lityum iyon akümülatör, aşağıdaki özelliklere sahip;
— metal mahfazalı,
— uzunluğu 147,85 mm veya daha fazla ancak 173,15 mm’den fazla olmayan,
— genişliği 17,4 mm veya daha fazla ancak 21,1 mm’den fazla olmayan,
— yüksekliği 90,85 mm veya daha fazla ancak 95,15 mm’den fazla olmayan,
— nominal gerilimi 3,3 V veya daha fazla ancak 3,65 V’den fazla olmayan,
— nominal kapasitesi 17,5 Ah veya daha fazla olan.
1,3
31.12.2021
8708.40.20
8708.40.50
70
60
0.7856
*, a
Enine montaj (transverse installation) için, aşağıdakilere sahip döküm alüminyum gövdeli manuel şanzıman:
— genişliği 480 mm’den fazla olmayan,
— yüksekliği 400 mm’den fazla olmayan,
— uzunluğu 550 mm’den fazla olmayan,
— beş ya da altı vites,
— bir diferansiyel dişli,
— 400 Nm veya daha düşük motor torku,
87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.
0
31.12.2024
8708.99.10
8708.99.97
60
50
0.6583
*
Boyutları aşağıdaki gibi olan:
—yüksekliği 10 mm’den fazla fakat 200 mm’den fazla olmayan,
—genişliği 10 mm’den fazla fakat 250 mm’den fazla olmayan,
—uzunluğu 10 mm’den fazla fakat 200 mm’den fazla olmayan,
aşağıdaki özelliklere sahip ENAC-46100 veya ENAC-42100 (EN:1706 normuna dayalı) alüminyum alaşımdan yapılmış en az iki sabitleme deliği ile donatılmış,
—iç gözenekliliği 1 mm’den fazla olmayan,
—dış gözenekliliği 2’mm den fazla olmayan,
—Rockwell sertliği 10 HRB veya daha fazla olan
motorlu araçlardaki motorlara mahsus süspansiyon sisteminin üretiminde kullanılan türden alüminyum motor braketleri.
0
31.12.2024
9001.10.90
40
0.7101
*
Fiber optik plakaları:
— kaplanmamış ve boyasız,
— uzunluğu 30 mm ya da daha fazla ancak 234,5 mm’den fazla olmayan,
— genişliği 7 mm ya da daha fazla ancak 28 mm’den fazla olmayan,
— yüksekliği 0,5 mm veya daha fazla ancak 3 mm’den fazla olmayan,
dental X-ray sistemlerinde kullanılan türden.
0
31.12.2021
9002.11.00
18
0.7590
*
Metal veya plastikten yapılmış silindir şekilli bir kapaktan ve optik elemanlardan oluşan objektif tertibatı:
— yatay görüş alanı aralığı 120 dereceden fazla olmayan,
— diyagonal görüş alanı 105 dereceden fazla olmayan,
— odak uzaklığı 7,50 mm’den fazla olmayan,
— nispi açıklığı F/2.90’dan fazla olmayan,
— çapı 22 mm’den fazla olmayan.
031.12.2023

 

Ek-2

G.T.P.
KAYIT NO
SERİ NO
Dipnot
MADDE İSMİ
GV (%)
GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2710.12.25
20
0.8144
*
—Özgül ağırlığı 0,666 veya daha fazla ancak 0,686’dan fazla olmayan,
—toplam karbonil bileşikleri 1 ppm’den az olan,
—toplam asetilenik bileşikleri 2 ppm’den az olan,
ağırlıkça %60 veya daha fazla ancak %80’den fazla olmayan n-hekzan (CAS RN 110-54-3) içeren C6 alifatik hidrokarbonlar (CAS RN 92112-69-1) karışımı.
0
31.12.2025
2903.99.80
45
0.8076
*
Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1-Bromo-4-(trans-4-propilsiklohekzil)benzen (CAS RN 86579-53-5).
0
31.12.2025
2903.99.80
55
0.8101
*
Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1-Bromo-4-(trans-4-etilsiklohekzil)benzen (CAS RN 91538-82-8).
0
31.12.2025
2910.90.00
40
0.8042
*
Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta [(2R)-Oksiran-2-il]metil 3-nitrobenzensülfonat (CAS RN 115314-17-5).
0
31.12.2025
2912.19.00
20
0.8073
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta akrilaldehit (CAS RN 107-02-8).
0
31.12.2025
2912.42.00
00
0.8147
*
Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehit).
0
31.12.2025
2914.29.00
45
0.8058
*
Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 4-propilsiklohekzan-1-on (CAS RN 40649-36-3).
0
31.12.2025
2915.90.70
23
0.8146
*
Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta tin bis(2-etilhekzanoat) (CAS RN 301-10-0).
0
31.12.2025
2916.20.00
45
0.8057
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta siklopentancarboksilik asit (CAS RN 3400-45-1).
0
31.12.2025
2916.39.90
78
0.8039
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2,5-dibromofenil)asetik asit (CAS RN 203314-28-7).
0
31.12.2025
2918.19.98
60
0.8044
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (R)-tert-butil 2′-(1-hidroksietil)-3-metil-[1,1′-bifenil]-4-karboksilat (CAS RN 1246560-92-8).
0
31.12.2025
2918.30.00
45
0.8075
*
Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta metil 5-okso-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]anülen-2-karboksilat (CAS RN 150192-89-5).
0
31.12.2025
2918.99.90
48
0.8066
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-bromo-5-metoksibenzoik asit (CAS RN 22921-68-2).
0
31.12.2025
2921.29.00
15
0.8045
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S)-propan-1,2-diamin dihidroklorür (CAS RN 19777-66-3).
0
31.12.2025
2921.29.00
25
0.8067
*
Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta N,N’-Dialilpropan-1,3-diamin dihidroklorür (CAS RN 205041-15-2).
0
31.12.2025
2921.49.00
65
0.8059
*
Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta bis-(9,9-dimetilfluoren-2-il)amin (CAS RN 500717-23-7).
0
31.12.2025
2924.19.00
28
0.8027
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanoik asit ; 2-hidroksibutandioyik asit (2:1) (CAS RN 54940-97-5).
0
31.12.2025
2924.19.00
33
0.8030
*
Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta (2S)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanoik asit ; 2-hidroksibutandioik asit (1:1) (CAS RN 70796-17-7).
0
31.12.2025
2924.19.00
38
0.8041
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta dietil asetamidomalonat (CAS RN 1068-90-2).
0
31.12.2025
2924.19.00
43
0.8049
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta N6-(tert-butoksicarbonil)-L-lisin metil ester hidroklorür (CAS RN 2389-48-2).
0
31.12.2025
2924.29.70
58
0.8043
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-kloro-N-[1-(4-kloro-3-florfenil)-2-metilpropan-2-il]asetamit (CAS RN 787585-35-7).
0
31.12.2025
2924.29.70
78
0.8060
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 5-amino-3-(4-klorofenil)-5-oksopentanoik asit (CAS RN 1141-23-7).
0
31.12.2025
2925.29.00
60
0.8033
*
Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta formamidin asetat (CAS RN 3473-63-0).
0
31.12.2025
2925.29.00
70
0.8040
*
Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta bromometiliden(dimetil)amonyum bromür (CAS RN 24774-61-6).
0
31.12.2025
2928.00.90
38
0.8061
*
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren, metoksiamonyum klorür (CAS-RN 593-56-6) sulu çözeltisi:
—%30 veya daha fazla fakat %40’tan fazla olmayan metoksiamonyum klorür
—%4’ten fazla olmayan hidroklorik asit.
0
31.12.2025
2928.00.90
43
0.8093
*
Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-(3-metoksi-3-oksopropil)-1,1,1-trimetilhidrazinyum bromür (CAS RN 106966-25-0).
0
31.12.2025
2930.90.98
11
0.8036
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta benzil (2S)-2-amino-3-[3-(metansülfonilfenil)]propanoat hidroklorür (CAS RN 1194550-59-8).
0
31.12.2025
2930.90.98
14
0.8047
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (E)-N’-(2-siyano-4-(3-(1-hidroksi-2-metilpropan-2-il)tiyoüre)fenil)-N,N-dimetil-formimidamid (CAS RN 1429755-57-6).
0
31.12.2025
2930.90.98
19
0.8050
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Amino-5-(etansülfonil)-2-metoksibenzoik asit (CAS RN 71675-87-1).
0
31.12.2025
2930.90.98
28
0.8069
*
—Ağırlıkça %74 veya daha fazla ancak %87’den fazla olmayan saflıkta ve
—ağırlıkça maksimum %23 su içeriğine sahip
ıslak kek ya da ıslak pasta formunda mesotriyo (ISO) (CAS RN 104206-82-8).
0
31.12.2025
2931.90.00
23
0.8051
*
Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta iksazomib sitrat (INNM) (CAS RN 1239908-20-3).
0
31.12.2025
2931.90.00
28
0.8063
*
Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta trietoksi(3-isokyanatopropil)silan (CAS RN 24801-88-5).
0
31.12.2025
2932.99.00
38
0.8035
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-benzofuran-6-karboksilik asit (CAS RN 77095-51-3).
0
31.12.2025
2933.19.90
48
0.8046
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-(3-iyodo-1-isopropil-1H-pirazol-4-il)etanon (CAS RN 1269440-49-4).
0
31.12.2025
2933.39 99
30
0.8068
*
Ağırlıkça %70 veya daha fazla saflıkta serbest baz içeren 4-amino-3-(4-fenoksifenil)-1-[(3R)-piperidin-3-il]-1,3-dihidro-2H-midazo[4,5-c]piridin-2-on mono oksalat (CAS RN 1971921-35-3).
0
31.12.2025
2933.39.99
75
0.8072
*
Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta klodinafop-propargil (ISO) (CAS RN 105512-06-9).
0
31.12.2025
2933.39.99
80
0.8074
*
Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (3R)-3-(4-amino-2-okso-2,3-dihidro-1H-imidazo[4, 5-c]piridin-1-yl)piperidine-1-carboksilat tert-butil (CAS RN 1971921-33-1).
0
31.12.2025
2933.39.99
89
0.8096
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-benzil-4-fenilpiperidin-4-karbonitril monohidroklorür (CAS RN 71258-18-9).
0
31.12.2025
2933.49.90
55
0.8037
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(tert-butoksikarbonil)-5,7-dikloro-1,2,3,4-tetrahidroisokinolin-6-karboksilik asit (CAS RN 851784-82-2).
0
31.12.2025
2933.59.95
42
0.8056
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-kloropirimidin (CAS RN 1722-12-9).
0
31.12.2025
2933.79.00
45
0.8038
*
Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-fenil-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6).
0
31.12.2025
2933.99.80
25
0.8089
*
Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 6-(4-benzilamino-3-nitrofenil)-5-metil-4,5-dihidro-2H-piridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6).
0
31.12.2025
2933.99.80
65
0.8032
*
Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta triazol (CAS RN 288-88-0).
0
31.12.2025
2933.99.80
69
0.8053
*
Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirol-3-karboksilik asit (CAS RN 253870-02-9).
0
31.12.2025
2933.99.80
76
0.8054
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilindolin (CAS RN 6872-06-6).
0
31.12.2025
2933.99.80
77
0.8064
*
Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 9-[1,1′-bifenil]-3-yl-9′-[1,1′-bifenil]-4-yl-3,3′-bi-9H-karbasol (CAS RN 1643479-47-3).
0
31.12.2025
2934.99.90
40
0.8094
*
Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta pirazindikarboksilik anhidrit (CAS RN 4744-50-7).
0
31.12.2025
2934.99.90
55
0.8031
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta üridin (CAS RN 58-96-8).
0
31.12.2025
2934.99.90
81
0.8048
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-(4-aminofenil)-5-(morfolin-4-yl)-2,3-dihidropiridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3).
0
31.12.2025
2935.90.90
80
0.8055
*
Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 4-kloro-3-sülfamoilbenzoik asit (CAS RN 1205-30-7).
0
31.12.2025
3208.90.19
3911.90.99
13
63
0.8137
*
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım:
—%30’dan fazla ancak %40’tan fazla olmayan metil vinil eter ve monobutil maleattan kopolimeri (CAS RN 25119-68-0),
—%10’dan fazla ancak %20’den fazla olmayan metil vinil eter ve monoetil maleat kopolimeri (CAS RN 25087-06-3),
—%40’tan fazla ancak %55’ten fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5),
—%1’den fazla ancak %7’den fazla olmayan butanol (CAS RN 71-36-3).
0
31.12.2025
3824.99.92
92
0.8083
*
Aşağıdakilerden oluşan solüsyon:
—ağırlıkça %50 (± 2) sodyum mentolat (CAS RN 19321-38-1) ve
—ağırlıkça %50 (± 2) hafif alifatik solvent nafta (petrol) (CAS RN 64742-89-8).
0
31.12.2025
3824.99.92
93
0.8121
*
—Ağırlıkça %15’ten fazla olmayan ve etilen karbonat (CAS RN 96-49-1), dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6) ve etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0) karışımında yer alan lityum heksaflorofosfat (CAS RN 21324-40-3) ve
—katkı maddesi olarak organik karbonat türevleri içeren solüsyon.
3,2
31.12.2021
3824.99.93
51
0.8062
*
Ağırlıkça %85 veya daha fazla saflıkta tris(hidroksimetil)fosfin oksit (CAS RN 1067-12-5).
0
31.12.2025
3824.99.96
68
0.8122
*
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren lityum nikel dioksit (CAS RN 12325-84-7):
—%5’ten az lityum hidroksit (CAS RN 1310-65-2),
—%5’ten az lityum karbonat (CAS RN 554-13-2) ve
—%15’ten az nikel oksit (CAS RN 11099-02-8).
3,2
31.12.2021
3902.30.00
20
0.8125
*
Ağırlıkça %37’den az stiren içeren, hidrojene edilmiş izopren ve stiren blok kopolimeri (CAS RN 68648-89-5).
0
31.12.2025
3905.91.00
50
0.8126
*
Ağırlıkça;
—%10 veya daha fazla ancak %20’den fazla olmayan vinil pirolidon, N,N dimetilaminopropil metakrilamid ve 3(metakriloamino) propillalildimetilamonyum klorür (CAS RN 306769-73-3) kopolimeri içeren,
—%1’den az koruyucu içeren sulu çözelti.
0
31.12.2025
3905.91.00
60
0.8145
*
Katı formda vinilpirolidon, vinil kaprolaktam ve dimetilaminoetil metakrilat (CAS RN 102972-64-5) kopolimeri veya ağırlıkça;
—%27 veya daha fazla ancak %33’ten fazla olmayan kopolimer,
—%1,5’den fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5) ve
—%1’den az koruyucu içeren sulu çözelti.
0
31.12.2025
3905.91.00
70
0.8138
*
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren sulu çözelti;
—%25 veya daha fazla ancak %35’ten fazla olmayan vinil kaprolaktam, vinil pirolidon, N, N-dimetilaminopropil metakrilamid ve 3- (metakrililamino) propillaürildimetilamonyum klorür (CAS RN 748809-45-2) kopolimeri,
—%10 veya fazla ancak %16’dan fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5), tert-butil alkol (CAS RN 75-65-0) ve/veya denatonium benzoat (CAS RN 3734-33-6) ile denatüre olsun veya olmasın.
0
31.12.2025
3905.91.00
80
0.8139
*
Vinilpirolidon, akrilik asit ve dodesil metakrilatın kopolimeri (CAS RN 83120-95-0).
0
31.12.2025
3910.00.00
75
0.8097
*
Beyaz toz formunda %80 dimetilsiloksan, %10 metil metakrilat ve %10 bütil akrilat kopolimeri.
0
31.12.2025
3917.31.00 3917.32.00 3917.39.00
30
20
20
0.8116
*, a
—Dış çapı 0,33 mm veya daha fazla ancak 3,3 mm’den fazla olmayan,
—iç çapı 0,01 mm veya daha fazla ancak 2,1 mm’den fazla olmayan,
—2,7 MPa’dan 70 MPa’ya kadar maksimum çalışma basınç oranı için uygun olan,
—kromatografide kullanılan tüm solüsyonlar için uygun olan,
—erimiş silika ile olsun olmasın,
—PEEK ile kaplı olsun veya olmasın,
kromatografik sistemde kullanıma mahsus borular.
0
31.12.2021
3917.40.00
20
0.8117
*, a
—Kromatografide kullanılan tüm solüsyonlar için uygun olan tüplerde kullanılan (dış çapı 0,33 mm veya daha fazla ancak 3,3 mm’den fazla olmayan, 2,7 MPa veya daha fazla ancak 114 MPa’dan fazla olmayan maksimium çalışma basınç oranına uygun tüpler için),
—diş açılmış,
—paslanmaz çelik halkalı yada halkasız desteklenen,
—2,7 MPa veya fazla ancak 114 MPa’dan fazla olmayan maksimium çalışma basınç oranı için uygun
kromotografik sistemlerin üretimine mahsus olan plastik bağlantı parçaları (pul-somun veya yalnız somun takımları).
0
31.12.2021
3919.10.80
48
0.8109
*, a
—Kendinden yapışkanlı,
—bir akrilik polimeri ile tek taraflı olarak yapışkan kaplanmış,
—genişliği 20 cm veya daha az olan rulolar halinde,
—kalınlığı yapışkan katman dahil 0,03 mm veya daha az olan,
lityum-iyon elektrikli şarj edilebilir pillerin üretiminde kullanılan polipropilenden plastik şeritler.
3,2
31.12.2021
3920.10.89
45
0.8149
*, a
Camdan cama fotovoltaik güneş panellerinin imalatında kullanıma mahsus 0,45 mm veya daha fazla fakat 0,75 mm’yi fazla olmayan kalınlıkta okten ve etilen kopolimer plastik film.
0
31.12.2022
3926.90.97
58
0.8118
*, a
—Kromatografide kullanılan tüm solüsyonlar için uygun olan tüplerde kullanılan (dış çapı 0,33 mm veya daha fazla ancak 3,3 mm’den fazla olmayan, 2,7 MPa veya daha fazla ancak 114 MPa’dan fazla olmayan maksimium çalışma basınç oranına uygun tüpler için),
—paslanmaz çelik halkalı yada halkasız desteklenen,
—2,7 MPa veya fazla ancak 114 MPa’dan fazla olmayan maksimium çalışma basınç oranı için uygun,
kromotografik sistemlerin üretiminde kullanıma mahsus plastik halkalar ve/veya tapalar.
0
31.12.2021
5403.31.00
10
0.8108
*
36 veya daha fazla ancak 40’tan fazla olmayan sayıdaki monofilamentten oluşan, 105 denye veya daha fazla ancak 117 denyeden fazla olmayan sürekli viskoz rayon filament ipliği.
0
31.12.2025
8108.90.30
55
0.8105
*, a
—Ağırlıkça %42 veya daha fazla ancak %47’den fazla olmayan niyobyum içeriğine sahip,
—çapı 6 mm’den fazla olmayan,
—AMS 4982 standardına uygun,
havacılık sektörüne mahsus bağlantı elemanlarının üretiminde kullanıma mahsus titanyum alaşımından teller.
0
31.12.2025
8412.90.80
20
0.8148
*
Rüzgar türbinlerindeki aktarma organlarının (dişli kutusu, kaide yatağı, rotor şaftı) sabitlenmesi ve hizalanması için, çözelti ile güçlendirilmiş sfero dökümden (SSDI) yapılmış, aşağıdaki özelliklere sahip taban plakası:
— uzunluğu 3,5 m veya daha fazla ancak 4,3 m’den fazla olmayan,
— genişliği 2 m veya daha fazla ancak 3,5 m’den fazla olmayan,
— yüksekliği 1 m veya daha fazla, ancak 1,3 m’den fazla olmayan,
— ağırlığı 11 ton veya daha fazla, ancak 20 tondan fazla olmayan,
— sapma aygıtı (yaw drive) için montaj delikleri bulunan,
— dişli kutusu desteği için montaj flanşı bulunan,
— transmisyon kaidesi bulunan,
— farklı vida yuvaları bulunan.
0
31.12.2025
8412.90.80
30
0.8079
*
Rüzgar türbinin dişli kutusu ve taban kaidesi arasında destek ve yük taşıma bileşeni olarak kullanılmak üzere, çözelti ile güçlendirilmiş sfero dökümden (SSDI) yapılmış, aşağıdaki özelliklere sahip taban plakası:
— çapı 2 m veya daha fazla ancak 5 m’den fazla olmayan,
— ağırlığı 2 ton veya daha fazla ancak 7 tondan fazla olmayan.
0
31.12.2025
8414.30.20
20
0.8111
*
Aşağıdaki özelliklere sahip, izobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresörü:
— 3 fazlı kalıcı mıknatıs fırçasız motor,
— sol taraf emme bağlantısı ve Güç Faktör Düzeltmesi (PFC) invertörü,
— ASHRAE koşulları altında, maksimum soğutma kapasitesi 150 W veya daha fazla ancak 240 W’den fazla olmayan.
0
31.12.2025
8414.30.20
30
0.8112
*
Soğutucu olarak izobütanlı, aşağıdaki özelliklere sahip hermetik pistonlu soğutma kompresörü:
— 3 fazlı kalıcı mıknatıs fırçasız motor,
— sol taraf emme bağlantısı bulunan ve Güç Faktör Düzeltmesi (PFC) invertörü 1.300 rpm ile 4.500 rpm arasında çalışabilen,
— ASHRAE koşulları altında, maksimum soğutma kapasitesi 150 W veya daha fazla ancak 240 W’den fazla olmayan.
0
31.12.2025
8414.30.20
40
0.8134
*
Soğutucu olarak izobütanlı, aşağıdaki özelliklere sahip hermetik pistonlu kompresör:
— Resistance Start Capacitor Run (RSCR) tek fazlı motor,
— ASHRAE koşulları altında genel performans faktör katsayısı 1,93’ten düşük olmayan,
— ASHRAE koşulları altında, maksimum soğutma kapasitesi 150 W veya daha fazla ancak 180 W’den fazla olmayan.
0
31.12.2025
8414.30.20
50
0.8135
*
Soğutucu olarak izobütanlı, aşağıdaki özelliklere sahip hermetik pistonlu kompresör:
— Resistance Start Capacitor Run (RSCR) tek fazlı motor,
— ASHRAE koşulları altında genel performans faktör katsayısı 1,5’ten yüksek olmayan,
— ASHRAE koşulları altında, maksimum soğutma kapasitesi 150 W veya daha fazla ancak 180 W’den fazla olmayan.
0
31.12.2025
8414.80.73
40
0.8133
*
Soğutucu olarak R134A ya da R450A içeren, aşağıdaki özelliklere sahip hermetik ısı pompası kompresörü:
— tek fazlı endüksiyon motor (Single Phase Induction Motor) PSC (Permanent Split Capacitor),
— alt kısmında emme bağlantısı ve üst kısmında tahliye bağlantısı olan,
— 8,1 cm3 veya 8,2 cm3 hacimli,
— 3.000 rpm’de çalışan,
— ASHRAE koşulları altında, maksimum soğutma kapasitesi 920 W veya daha fazla ancak 970 W’den fazla olmayan.
0
31.12.2025
8479.89.97
28
0.8123
*, a
Fren, tam elektronik fren kontrolü ve yenilemeli (regenerative) frenleme süresince hidrolik basıncın acil üretimi için aşağıdaki özelliklere sahip entegre elektrikli fren birimi:
— elektronik fren yardımcıları,
— fırçasız elektrik motorundan müteharrik hidrolik birim,
— fren hidroliği rezervuarı
fişli (plug-in) hibrit binek araçlarının imalinde kullanılmaya mahsus.
0
31.12.2025
8479.90.70
50
0.7962
*
Kam milinin krank miline göre hareketini sağlayan mekanik birimin rotor parçası:
— yuvalarda biten 4 bıçaklı,
— sinterleme işleminden geçmiş çelik alaşımdan üretilmiş.
0
31.12.2025
8482.50.00
20
0.8098
*
Çelikten imal edilmiş aksiyel bilyalı rulman:
— kafesi ASTM A109-98 standardı ile uyumlu olarak yüzde 0,25’e kadar karbon içerikli, soğuk haddelenmiş çelikten yapılmış,
— bilyaları ASTM 295-94’e göre sürtünmeyi azaltan çelikten yapılmış,
— dış çapı 63 mm veya daha fazla ancak 66 mm’den fazla olmayan,
— iç çapı 44 mm veya daha fazla ancak 46 mm’den fazla olmayan,
— ağırlığı 23 gram veya daha fazla ancak 27 gramdan fazla olmayan,
— bilya sayısı 36 veya daha fazla ancak 38’den fazla olmayan.
0
31.12.2025
8482.99.00
40
0.8088
*
Aşağıdaki çaplarda, çelikten yapılmış, öğütülmemiş, içi kanallı, iç ve dış halkalar:
— iç halka için 14,66 mm veya daha fazla ancak 76,2 mm’den fazla olmayan, ve
— dış halka için 26 mm veya daha fazla ancak 100 mm’den fazla olmayan.
0
31.12.2025
8483.50.80
20
0.8100
*
Döküm olmayan (non-cast) çelikten makara blokları:
— JIS G4051 standardı ile uyumlu yapısal karbon çelikten yapılmış,
— dış çapı 114 mm veya daha fazla ancak 118 mm’den fazla olmayan,
— iç çapı 33 mm veya daha fazla ancak 37 mm’den fazla olmayan,
— genişliği 29 mm veya daha fazla ancak 33 mm’den fazla olmayan,
— ağırlığı 0,6 kg veya daha fazla ancak 0,9 kg’den fazla olmayan,
— 6 trapezoidal yivli.
0
31.12.2025
8501.62.00
40
0.8130
*
Aşağıdakileri içeren alternatif akım (AC), 3-fazlı jeneratör:
— kesintisiz gücü 147 kVA veya daha fazla ancak 222 kVA’dan fazla olmayan,
— kesintisiz torku 650 Nm veya daha fazla ancak 900 Nm’den fazla olmayan,
— maksimum çalışma hızı dakikadaki devir sayısı 2.700 (rpm) olan,
— sıvı soğutmalı sistemi olan,
— uzunluğu 100 mm veya daha fazla ancak 200 mm’den fazla olmayan,
— genişliği 550 mm veya daha fazla ancak 650 mm’den fazla olmayan,
— yüksekliği 550 mm veya daha fazla ancak 650 mm’den fazla olmayan,
— ağırlığı 150 kg’den fazla olmayan.
0
31.12.2025
8505.90.90
20
0.8095
*
Silindirik metal mahfaza içinde elektromanyetik yaylı kavrama:
— metal mahfazası JIS G 3131 – SPHE standardı ile uyumlu sıcak haddelenmiş çelikten yapılmış,
— bobini bakır telden yapılmış,
— ağırlığı 0,4 kg veya daha fazla ancak 0,7 kg’den fazla olmayan,
— genişliği 22 mm veya daha fazla ancak 25 mm’den fazla olmayan,
— tel ile kuvvetlendirilmiş levhasının (coil backplate) iç çapı 44 mm veya daha fazla ancak 46 mm’den fazla olmayan,
— dış çapı 88 mm veya daha fazla ancak 96 mm’den fazla olmayan,
— küçük pistonu (plunger) bulunmayan,
— tek konnektörlü.
0
31.12.2025
8507.60.00
48
0.8115
*, a
Aşağıdakileri içeren tutacaklı metal kasa içinde entegre batarya sistemi:
— voltajı 36 V veya daha fazla ancak 50,4 V’den fazla olmayan ve 0,6 kWh nominal enerjili lityum-iyon batarya,
— Batarya Yönetim Sistemi (Battery Management System),
— güç rölesi,
— soğutma sistemi,
— dört konnektör,
ılımlı (yarı/hafif) hibrid (Mild-hybrid, mHEV) motorlu araçların imalinde kullanılmaya mahsus.
1,3
31.12.2021
8529.90.92
73
0.8140
*
Kameralarda uzaklık ölçümü (Time-of-Flight) için tasarlanmış derinlik görüntülerini yakalama amacıyla aşağıdaki özelliklere sahip CMOS-Görüntü sensörü:
— her pikseli üzerinde mikro lens bulunan (tüm piksellerin en az %99’unu içeren mikro lens kaplayıcılığı),
— nesnelerden yansıyan infra-red ışınları yakalayan.
0
31.12.2025
8537.10.91
45
0.8085
*
Aşağıdaki özelliklere sahip hibrit itki sisteminin elemanlarını kontrol eden ve tanılayan ana hibrit sistem kontrol mekanizması:
— programlanabilir hafıza,
— bir mikroişlemci,
— en az bir kompozit konnektör,
— 24 V voltaj,
— uzunluğu 350 mm veya daha fazla ancak 400 mm’den fazla olmayan,
— genişliği 200 mm veya daha fazla ancak 250 mm’den fazla olmayan,
— yüksekliği 80 mm veya daha fazla ancak 120 mm’den fazla olmayan,
— bir metal mahfaza içinde.
0
31.12.2025
8537.10.98
80
0.8132
*
En az aşağıdakileri içeren İtki Kontrol Sistemi (Propulsion Control System):
— bir DC/AC invertörü,
— gücü 190 kW veya daha fazla ancak 220 kW’den fazla olmayan,
— cer motoru, jeneratör ve enerji muhafaza sistemini bağlamak için yüksek voltaj devrelerinde AC ve DC arayüzleri olan,
— tüm traksiyon jeneratörü sistem işlevleri tahrik motorunun dahili kontrolü,
— Sistem Kontol Birimli (System Control Unit) bir CAN iletişim arayüzü,
— sıvı soğutmalı sistemi,
— uzunluğu 300 mm veya daha fazla ancak 950 mm’den fazla olmayan,
— genişliği 350 mm veya daha fazla ancak 600 mm’den fazla olmayan,
— yüksekliği 200 mm veya daha fazla ancak 350 mm’den fazla olmayan,
— ağırlığı 40 kg veya daha fazla ancak 90 kg’den fazla olmayan.
0
31.12.2025
8537.10.98
88
0.8124
*, a
Aşağıdaki özelliklere sahip araç radyo ve/veya navigasyon kontrolü için kontrol paneli:
— elektronik pasif bileşenler,
— en az iki anahtar (switch),
— LEDler,
— en az bir konnektör,
— üçgen uyarı anahtarı olsun olmasın,
— 16 V’yi geçmeyen voltaj,
87. fasıl altındaki ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.
0
31.12.2025
8708.99.97
28
0.8127
*
 Aşağıdaki özelliklere sahip EC 79 standardına göre, alüminyum çerçevede iki ila sekiz silindir içeren Tip 4 H2 silindir seti:
— epoksi reçine içinde cam ve karbon fiber örgü ile takviyeli yüksek yoğunluk polietilen (HDPE) kompozitten yapılmış silindirler,
— çalışma basıncı 35 MPa’dan az olmayan,
— üretici tarafından beyan edilen zamana karşı dayanımı 20 yıldan az olmayan,
— silindir kapasitesi 180 litre veya daha fazla ancak 375 litreden fazla olmayan,
— bir sarmal bobin (solenoid) seti, manuel ve güvenlik PRD valfleri ile donatılmış,
— toplam genişliği 1.800 mm veya daha fazla ancak 2.300 mm’den fazla olmayan,
— toplam yüksekliği 400 mm veya daha fazla ancak 500 mm’den fazla olmayan,
— toplam uzunluğu 1.200 mm veya daha fazla ancak 3.600 mm’den fazla olmayan.
0
31.12.2025
8708.99.97
38
0.8128
*
Aşağıdaki özelliklere sahip ECE R110 standardına göre alüminyum çerçevede dört veya beş silindir içeren CNG-4 tipi Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) silindir seti:
— epoksi reçine içinde cam ve karbon fiber örgü ile takviyeli yüksek yoğunluk polietilen (HDPE) kompozitten yapılmış,
— çalışma basıncı 20 MPa’dan az olmayan,
— üretici tarafından beyan edilen zamana karşı dayanımı 20 yıldan az olmayan,
— silindir kapasitesi 315 litre veya daha fazla ancak 375 litreden fazla olmayan,
— bir sarmal bobin (solenoid) seti, manuel ve güvenlik PRD valfleri ile donatılmış,
— toplam genişliği 2.200 mm veya daha fazla ancak 2.300 mm’den fazla olmayan,
— toplam yüksekliği 450 mm veya daha fazla ancak 460 mm’den fazla olmayan,
— toplam uzunluğu 3.500 mm veya daha fazla ancak 3.600 mm’den fazla olmayan.
031.12.2025

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız

———-  // ———-

3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alan 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 ve 0.5470 seri no.lu satırların yukarıdaki karar ile yürürlükten kaldırılmadan önceki eski şekli aşağıda sunulmuştur.
 
2920.19.00
10
0.2938
*
Fenitrothion (ISO) (CAR RN 122-14-5).
0
31.12.2023
8525.80.19
8525.80.91
31
10
0.3108
*, a
Kamera;
– ağırlığı 5,9 kg’ı geçmeyen,
– mahfazası olmayan
– boyutları 405 mm x 315 mm’yi geçmeyen,
– tek ikili şarj cihazına [Charge-Couple-Device (CCD)] veya Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı iletken (CMOS) sensörüne sahip olan,
– efektif pikselleri 5 megapikseli geçmeyen,
kapalı devre televizyon CCTV gözetim sistemlerinde veya göz kontrol tertibatlarında kullanılmaya mahsus.
0
31.12.2023
9001.90.00
35
0.3139
*
Arka projeksiyon ekran (rear projection screen); dışbükey plastik bir levha içeren.
0
31.12.2023
9001.90.00
45
0.3141
*
Her iki tarafı cilalanmış, neodmiyum ile karıştırılmış itriyum-aluminyum garnet (YAG) malzemeden çubuk.
0
31.12.2023
9001.90.00
70
0.4179
*
Polietilen terefitalat film; ASTM D2103’e göre kalınlığı 300 μm dan az, bir tarafında akrilik reçineden (resin) 90° prizma açılı ve prizma eğimi (pitch) 50 μm’lik prizmalar olan.
0
31.12.2021
9001.90.00
55
0.4197
*
Optik, dağıtıcı, yansıtıcı ya da prizma levhalar; baskısız dağıtıcı plakaları, kutuplaşma(polarising) özelliği taşısın ya da taşımasın, spesifik olarak kesilmiş.
0
31.12.2023
8525.80.19
70
0.4734
*
Uzun dalga boyu kızılötesi kamera ( LWIR kamera) ( ISO / TS 16949 standardına göre ):
– dalga boyu alanındaki hassasiyet 7,5 μm ya da daha fazla olan ancak azami 17 μm olan,
– 640 × 512 piksel çözünürlüğe sahip,
– 400 gr’dan ağır olmayan,
– ebatları 70 mm × 86 mm × 82 mm’den büyük olmayan,
– muhafazası olsun ya da olmasın,
– otomotive uyumlu soket ile birlikte,
– çalışma sıcaklığının tamamında sinyal çıkış sapması %20’den fazla olmayan.
0
31.12.2024
8525.80.19
60
0.4735
*
Görüntü tarama kameraları (image scanning cameras);
– dinamik veya statik yükleme hattı sistemi,
– bir çıkış NTSC video sinyali,
– 6,5 V’luk veya daha fazla gerilim,
– 0,5 lux veya daha fazla aydınlatma şiddeti (illuminance) kullanan.
0
31.12.2024
9001.90.00
85
0.4883
*, a
Poli(metil metakrilat)tan yapılmış ışık kılavuz paneli (Light guide panel);
– kesilmiş olsun ya da olmasın,
– baskılı (printed) olsun ya da olmasın,
düz ekran televizyonların arka ışık ünitelerinin (backlight units) imalinde kullanılmaya mahsus.
0
31.12.2025
7607.19.90
8507.90.80
10
80
0.5312
*, a
Lityum-ion şarj edilebilir elektrikli bataryalar için katotların üretiminde kullanılan, lamine edilmiş lityum ve manganez bağlanmış aluminyum içeren
– genişliği 595 mm veya daha fazla olan ancak, 605 mm’den fazla olmayan ve
– çapı 690 mm veya daha fazla olan ancak, 710 mm’den fazla olmayan
rulo halinde levhalar.
0
31.12.2021
2933.29.90
70
0.5470
*
Siyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3).
031.12.2021
image_pdfimage_print