TCMB İhracat Genelgesi 30.06.2021

Kaydet
Kapat

TCMB İhracat Genelgesi İlave 30.06.2021

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.06.2021 Tarihli ve 392745 Sayılı Yazısı Üzerine TCMB İhracat Genelgesi’nin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” Başlıklı 21’ni Maddesi 4’ünü Fıkrasına, Merkez Bankası Tarafından 01.07.2021 Tarihinde Ekleme Yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle Genelge’nin 21’nci maddesi 4’üncü fıkrası; “(4) İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında azami 180 gün olması gerekir.” hükmünde iken yapılan değişiklik aşağıdaki şekildedir.

“(4) İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında azami 180 gün olması gerekir. Ancak, bu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek bir ürün için ihracat öncesi yapılan ithalatta, ithal edilen malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında 180 günden fazla süre bulunması halinde dahilde işlem izni için (Dahilde İşleme İzin Belgesi, Dahilde İşleme İzni) Ticaret Bakanlığınca verilen sürenin (söz konusu sürenin ilgili mevzuat hükümlerince uzatılması halinde verilen ek süre de dahil olacak şekilde) mahsup işlemlerinin yapılmasında ihraç ve ithal arasındaki azami süre olarak dikkate alınması mümkündür.” şeklini almıştır.

TCMB İhracat Genelgesi’nin (30.06.2021) Son Güncel Hali İçin Link’e Tıklayınız.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top