AB Mevzuat     

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Yeni GTİP’ler Eklenmiştir. (10.11.2021)

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP’ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz bilindiği üzere denizyolu konteyner taşımacılığında uygulanmak üzere varış öncesi gümrüklemeye ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), 23 Ocak 2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete’de yapılan Tebliğ değişikliği ile uygulama havayolu taşımacılığında da yaygınlaştırılmıştır.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri’ne Dair Daha Detaylı Bilgi İçin Link’e Tıklayınız.