T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-80571967-155.99-00068855706
Konu : Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

08.11.2021/68855706

DAĞITIM YERLERİNE

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” devreye alınmış olup Bakanlığımız web sayfasında yer alan “https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar” adresi üzerindeki “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak ya da “e-devlet şifresi” ile Sisteme erişim mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu Sistem ile, Bakanlığımız BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen
gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

Sistem üzerinde, firma/şahıslar tarafından, yalnızca kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgiler; dolaylı temsilciler tarafından ise kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin de sorgulanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesi ve Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin kullanımına yönelik
olarak üyelerinize gerekli duyuruların yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
YASED-Uluslararası Yatırımcılar Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız