T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-102.99
Konu : Ordino Hakkında

23.11.2017 / 29799029
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında bazı gümrük müdürlüklerince ordino talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliği’nin, “Eşyanın teslimi” başlıklı 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

“Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur.” hükmüne de yer verilmiştir.

Ayrıca; gümrük mevzuatında ordinoya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu çerçevede; gümrük mevzuatında yer almayan bir belge olan ordino, gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında gümrük müdürlüklerince aranmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikGümrük Tarife Cetveli İzahnamesi (Seri No: 03)
Sonraki İçerikOrdino Yük Teslim Talimat Formu – 03.01.2018