Search
Close this search box.

ÖZB Formatındaki Analiz Raporları BİLGE Sistemine Beyanı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-73421605-109-00082796448
Konu : ÖZB Formatındaki Analiz Raporlarının BİLGE Sisteminde
Emsal Tahlil Raporu Olarak Beyan Edilebilmesinin Sağlanması

14.02.2023 / 82796448
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde, Gümrük Yönetmeliğinin 196/A maddesi uyarınca oluşturulan, özet beyan aşamasında düzenlenen analiz raporlarının BİLGE Sisteminde beyan edilebilmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda gümrük beyannamesinde; “ÖZB” formatındaki analiz raporunun numarasının BİLGE Sisteminde 0803 kodlu “Laboratuvar Tahlil Raporu (Emsal) (Güm. Yön. 196-2.B)” ve 0804 kodlu “Laboratuvar Tahlil Raporu (Emsal) (Güm. Yön. 196-2.C)” belgeleri için beyan edilebilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top