Search
Close this search box.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Vergi Tutarı Hakkında Karar 5429

Kaydet
Kapat
19.04.2022 Tarihli 31814 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5429

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu vergi tutarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

18/4/2022 TARİHLİ VE 5429 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

  MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların asgari maktu vergi tutarları karşısında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

29,5849

 
MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top