T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-724.01.02
Konu : Türkiye-Güney Kore STA – Sonradan
Kontrol

12.04.2022 / 73722365
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 08.04.2022 tarihli ve E-16934678-724.01.02-00073664245 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında kurulan Gümrük Komitesi’nin son toplantısında. Güney Kore yetkili makamları tarafından STA çerçevesinde düzenlenen ve ülkemizden Güney Kore’ye sonradan kontrol sürecinin işletilmesi için gönderilen menşe ispat belgelerinin sayısında artış olduğu ve son iki yılda gelen taleplerin büyük bir kısmının tekrarlanan ve aynı ihracatçıya ilişkin farklı zamanlarda gelen sorgular olduğunun belirtildiği bildirilmiştir.

Güney Kore Gümrük İdaresi’ne tüm ülkelerden gönderilen sonradan kontrol talepleri içerisinde ülkemiz taleplerinin payının %70 olması ve taleplerin cevaplanması için Güney Kore yetkili makamlarının idari kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle konu iki ülke arasındaki ticari ilişkilere zarar verecek boyuta ulaşmış bulunmaktadır.

Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna TURAGAY tarafından 25-26 Nisan 2022 tarihlerinde Güney Kore’ye gerçekleştirilmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında da yüksek sayıda olan sonradan kontrol talepleri önemli bir gündem maddesini oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, sorunun çözümü yönün de Bölge Müdürlüklerimiz tarafından aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi gerekmektedir:

-Ülkemizden Güney Kore’ye gönderilen sonradan kontrol taleplerinin sayısının azaltılabilmesi için, çok önemli şüphe halinde kontrol mekanizmasının işletilmesi,

-Aynı göndericiden aynı alıcıya gönderilen aynı cins eşya için ibraz edilen menşe ispat belgeleri ile ilgili halihazırda devam eden süreç tamamlanmadan, yeni bir sonradan kontrol talebinde bulunulmaması,

– Sonradan kontrol talep yazıların m ekinde konşimento veya diğer taşıma belgelerin in kopyaları ve/veya tarih/sayı bilgilerinin bulunmaması nedeniyle ihracata konu eşya ile bağlantısının kurulamadığı gerekçesiyle, Güney Kore Gümrük İdaresinin talebi doğrultusunda, sonradan kontrol talep yazılarına konşimento veya diğer taşıma belgesi fotokopisinin ve/veya tarih/sayısının da eklenmesi,

-Farklı Bölge Müdürlüklerince aynı göndericiden aynı alıcıya gönderilen aynı cins eşya için ibraz edilen menşe ispat belgeleri için önceden yapılan sonradan kontrol taleplerinin takip edilebilmesi için Bölge Müdürlüklerimiz arasında Güney Kore özelinde bir koordinasyon mekanizması kurulması; konu hakkında İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün koordinasyon görevi görmesi, bu yazının imzalandığı tarih itibarıyla diğer Bölge Müdürlüklerince Güney Kore’ye gönderilen sonradan kontrol talep yazılarının birer örneğinin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne de iletilmesi, böylece taleplerin takip edilerek tekrarların önüne geçilmesi,

-İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce tüm Bölge Müdürlüklerince Güney Kore’ye gönderilen sonradan kontrol talep yazılarının sayı ve tarihlerinin tablolaştırılarak her ayın son mesai günü abmense@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

Türkiye-Güney Kore Gümrük Komitesinin 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen dördüncü toplantısında kabul edilen bir örneği ekli Sonradan Kontrol Rehberinde yer alan hususların da Bölge Müdürlüklerince dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, tüm Bölge Müdürlüklerimiz tarafından yapılan sonradan kontrollerin merkezi bir sistemde takip edilebilmesi ve genel koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla ortak bir veri ve paylaşım tabanının oluşturulması yönünde Genel Müdürlüğümüz tarafından bir çalışma başlatılması da planlanmaktadır. Bu kapsamda olabilecek görüş ve katkılarınıza ayrıca başvurulacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 Hüsnü DİLEMRE
Genel Müdür

Ek: Güney Kore – Sonradan Kontrol Rehberi

Yazının Devamı ve Ek Belge İçin Tıklayınız.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü için tıklayınız.