Search
Close this search box.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Vergi Tutarı Hakkında Karar 5614

Kaydet
Please login

27.05.2022 Tarihli 31848 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5614

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile anılan Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün bazı mallarda 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Mayıs 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


26/5/2022 TARİHLİ VE 5614 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ve aşağıdaki tablolarda isimleri belirtilen malların asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)

20.09

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) 10

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar 10
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar 35
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10

2203.00

Malttan üretilen biralar 63 4,4096
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) 0

21,6821

2204.10

Köpüklü şaraplar 0 146,4895
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0

221,0891

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 175,5698
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 0

602,4843

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 29,5849
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 0

602,4843

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 0 602,4843
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0

602,4843

2208.50

Cin ve Geneva 0 602,4843
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

602,48C43

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 602,4843
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0

602,4843

2208.70

Likörler 0 602,4843
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0

602,4843

2208.90.48.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
0 602,4843
2208.90.71.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
0

602,4843

 

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar 45 0,7110 0,9506
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 45 0,7110

0,9506

2402.10.00.00.19

Sigarillolar 45 0,7110 0,9506
2402.20 Tütün içeren sigaralar 63 0,7916

0,7865

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

45 0,7110

0,9506

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 63 0,7916

0,7865

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63 0,7916 0,7865
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 63 0,1595

0,9207

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 55 0,1013 0,9207
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 55 0,1013

0,9207

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 63 0,7916 0,7865
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 0 0,1093

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarlarının (eski) hali;

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)
20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) 10
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 35
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 3,5277
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) 0 17,3457
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 117,1916
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 176,8713
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 140,4559
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 0 481,9875
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 29,5849
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 0 481,9875
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 0 481,9875
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 481,9875
2208.50 Cin ve Geneva 0 481,9875
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 481,9875
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 481,9875
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 481,9875
2208.70 Likörler 0 481,9875
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 481,9875
2208.90.48.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
0 481,9875
2208.90.71.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
0 481,9875

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarlarının (eski) hali;

 (B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 45 0,6464 0,8642
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 45 0,6464 0,8642
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 45 0,6464 0,8642
2402.20 Tütün içeren sigaralar 63 0,7197 0,7150
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)      
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 45 0,6464 0,8642
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 63 0,7197 0,7150
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63 0,7197 0,7150
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 63 0,1450 0,8370
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 55 0,0921 0,8370
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 55 0,0921 0,8370
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 63 0,7197 0,7150
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron)

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top