Search
Close this search box.

Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıkları Sorumlu Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-102.99-
Konu : Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının                                  Sorumluluğu ve DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu İşlemleri Hk

18.08.2022 / 77380939
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

(Kemeraltı Cad, No:35 K:1-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı, 34425, Tophane/İSTANBUL)

İlgi      : 7/7/2022 Tarihli, 3375-BU Sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup ilgi yazınızın ilgi (b)’sinde yer alan 17.06.2022 tarihli 2993-BU sayılı yazınız Bakanlığımız evrak kayıtlarından İhracat Genel Müdürlüğüne gönderildiği bilgisi edinildiğinden ‘DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu İşlemleri’ yönüyle değerlendirilmesini teminen yazınız, anılan Genel Müdürlüğe iletilmiştir.

Ayrıca ilgi yazınızda konu bölümünde Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının Sorumluluğu belirtilmesine karşın özet beyanın muayeneye hazıranmasının kimin tarafından yapılacağının genellikle sorun teşkil ettiği, taşımacıların genellikle bu sorumluluğu üstlenmediğini belirterek konunun tekrar ele alınarak değerlendirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere özet beyan eksikliği ve fazlalığı ile ilgili olarak sorumluluk, Gümrük Kanunun 237 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda özet beyan eksiklik ve fazlalıklarında özet beyanı veren kişi sorumludur. Bu kişinin tespit edilememesi halinde de sorumlu, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişidir.

Yine ilgi yazınızda özet beyan aşamasında emniyet ve güvenlik amacıyla yapılan risk analizi sonucunda fiziki kontrole tabi tutulan eşya ile ilgili sorumluluk kastediliyorsa buna ilişkin olarak 5.1.2017 tarihli 21473628 sayılı yazımızda Derneğimize bildirimde bulunulmuştur.

Bununla birlikte belirtilen durumlar haricinde ilgi yazınızda genellikle sorun teşkil ettiği belirtilen hususun ilgili gümrük müdürlüğü beyanname özet beyan taşıma senedi numaraları ve benzeri bilgiler muvacehesinde konunun 1 seri no.lu Varış Öncesi Beyan Tebliği kapsamında olup olmadığı da içerir somut örneklerle açıklanması ile sorun teşkil ettiği belirtilen hususa müstenit uygulamada ve sistemde yapılan işlemler hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi durumunda ayrıca değerlendirme yapılabilecektir.

Ozan DİRİÖZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top