Search
Close this search box.

Pandemi Tedbirleri – Yıllık Falliyet Raporları

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.03
Konu : Pandemi Tedbirleri- Yıllık Falliyet Raporları

08.05.2020 / 54265840
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 20.03.2020 tarihli ve 52856264-106.03/00053406969 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak ilan edilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla alınan tedbirlere yer verilmişti.

Genel Müdürlüğümüze ilgide kayıtlı yazımızı müteakiben iletilen çeşitli bilgi talepleri çerçevesinde, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalarca sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi yükümlülüğüne ilişkin sürenin de söz konusu yazımız kapsamında durdurulup durdurulmadığına ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmalarda tereddüt oluştuğu değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda;

-Yukarıda yer alan hüküm doğrultusunda ilgide kayıtlı yazımız tarihinde halihazırda üç aylık inceleme süresi başlamış olan firmaların, bu inceleme süresi de 19.03.2020 tarihi itibariyle ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.

– İlgide kayıtlı yazımız tarihinde henüz bahse konu üç aylık dönem içinde bulunmayan, 19.03.2020 tarihinden sonra üç aylık inceleme sürecine giren ve girecek firmalar için ise bu süre söz konusu yazımız kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasına kadar işlemeye başlamayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Kerem EROL
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top