Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkanlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği Sanal Fuar Organizasyonu Desteği yürürlüğe konulmuş olup, anılan Karar ile firmaların pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Genelgede;

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği,

Sanal ticaret heyeti desteği,

Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi,

Sanal fuar organizasyonu desteğine ilişkin hususlar bulunmaktadır.

Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine (en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince) ilişkin giderler ` oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler P oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

“Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslara Aşağıdaki Link’ den Ulaşabilirsiniz. 

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge

Karar Sayısı: 2573 / Cumhurbaşkanı Kararı (27.05.2020 Tarihli 31137 Sayılı Resmi Gazete)

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği Başvuru Belgeleri Listesi (Ek A)

Sanal Ticaret Heyeti Desteği Başvuru Belgeleri Listesi (Ek B)