Search
Close this search box.

Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 21646112-700
Konu : Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi

15.10.2020/58260182
DAĞITIM YERLERİNE

Kapıkule Sınır Kapımız 2018 yılında günlük yaklaşık 800 ticari araç kapasitesiyle çalışırken, özellikle Bakanlığımız tarafından Bulgar muhataplarımızla gerçekleştirilen yoğun müzakereler sonucunda günlük çıkış sayıları yaklaşık 1.100-1.200 seviyelerine ulaşmış durumdadır.

Benzer şekilde 2020 yılında modernize edilen Hamzabeyli Sınır Kapımızın günlük giriş-çıkış kapasitesi arttırılmış olup, bu kapasitenin fiiliyatta işler hale getirilmesi amacıyla Bulgaristan Hükümeti ve Gümrük İdaresiyle resmî görüşmelerimiz devam etmektedir.

Öte yandan, gümrük idarelerimiz açısından işlemlerin en verimli ve en kısa sürede yürütülebilmesi için ülkemiz ihraç ürünlerini taşıyan karayolu taşımacılarının sınır kapılarımızdan geçiş sayılarının ve sürelerin öngörülebilir olması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Artan geçiş talebi sonucunda şoförlerimizin bekleme süreleri ve bekleme koşullarının daha insani hale getirilmesi, yol kenarı sıraların yarattığı toplumsal ve çevresel olumsuzlukların engellenmesi, ihracatçılarımızın gümrük işlemlerini, sınır kapılarımızdaki yoğunluğa göre en optimal düzeyde ayarlayabilmeleri amacıyla Bakanlığımız tarafından Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi Projesi hayata geçirilmiştir.

Tamamen dijital ortamda hızlı sıra yönetimini temin etmek üzere 15 Temmuz 2020 tarihinde başlayan pilot uygulamadan itibaren RSS Sistemi aşama aşama geliştirilerek 15 Eylül 2020 tarihinde Kapıkule Sınır Kapımızda devreye alınmıştır.

Sistemin devreye alınması öncesinde ve sonrasında gerek şoförlerimiz, gerekse lojistik sektör temsilcilerinden ve sahada çalışan personelimizden alınan geri dönüşlerle, tüm paydaşlarımızla yapılan istişarelerde ve yerinde yaptığımız değerlendirme ve analizlerle, sistemin daha efektif çalışması amacıyla gerekli geliştirmeler sürekli yapılmaktadır. Bu doğrultuda sistemin diğer paydaş kurum ve kuruluşlar ile iç gümrük idarelerimiz arasındaki entegrasyonuna ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda:

  • Sınır kapılarında, uluslararası geçiş belgelerinden kaynaklı beklemelerin giderilmesi için RSS’nin Geçiş Belgeleri Otomasyon Sistemi ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TOBB ile çalışmalar devam etmektedir.
  • Bulgaristan tarafında geçişlerin hızlandırılmasını teminen Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın girişinde frigorifik TIR’lar için ayrı bir hattın oluşturulması, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın karşısında yer alan Lesovo Sınır Kapısı’ndaki üç peronun aktif olarak kullanılması ve Dereköy Sınır Kapısı’nın karşısında yer alan Malko Tarnovo Sınır Kapısı’nın TIR trafiğine açılması için Bulgaristan makamlarıyla

RSS ile Kapıkule Sınır Kapısı’nda uygulanan sistemin diğer sınır kapılarımız ve iç gümrüklerimizle entegre şekilde çalışması, karayolu geçiş belgelerinin tedarik usullerinin basitleştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca;

  • 15.10.2020 Perşembe günü saat 20:00’dan itibaren, entegrasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar Kapıkule Sınır Kapısı’nda RSS Sistemi üzerinden randevu verilmeyecektir.
  • 15-19.10.2020 tarihleri arasında çıkışlarda randevulu araçlara öncelik verilecektir.
  • 19.10.2020 Pazartesi sabah saat 08:00’e kadar tüm randevulu araçların çıkışı sağlanacaktır.
  • 15-19.10.2020 tarihleri arasında randevusuz gelen araçların çıkışları, randevulu araçların çıkışını takiben kapasite kalması durumunda gerçekleştirilecektir.
  • 19.10.2020 Pazartesi sabah saat 08:00’den itibaren Kapıkule Sınır Kapısı’nda yerel sıra sistemi üzerinden araçların çıkışı gerçekleştirilecektir.

RSS Sistemi, Bakanlığımız analizlerine uygun olarak Kapıkule Sınır Kapısı da dahil, uygun görülen sınır kapılarımızda bu yıl sonuna kadar aşamalı olarak faaliyete alınacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)
Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM)
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)
Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
Uluslararası Yatırımcılar Derneğine (YASED)
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (UND)
UTİKAD
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top