Search
Close this search box.

Saatlerin Denetimi Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-553.02
Konu : Saatlerin Denetimi

18.03.2020 / 53297640
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 17.01.2020 tarihli ve 51442297 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda, Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/12) kapsamında yer alan saat cinsi ürünlerin denetimlerinde yaşanan sorunlara ilişkin olarak sektörden iletilen görüşlerin değerlendirilmesi sonrası denetimin ne şekilde sürdürüleceği hususunun netleştirilmesinin amaçlandığı belirtilmiş ve bu kapsamda Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) tarafından fiili denetime yönlendirilen saatlerde ithalatçı, marka ve materyal bilgileri aynı olan ürünlerin test raporlarının renk farklılığına bakılmaksızın kabul ile sonuçlandırılması uygulamasına 31.03.2020 tarihine kadar devam edilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Bu defa, saatlerin denetimlerinde sık karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak sektör temsilcilerinden alınan değerlendirmelerin incelenmesi sonrası ilgili tarafların katılımının sağlanacağı toplantının yaşanan gelişmeler ve gündemdeki farklı konulardan ötürü gerçekleştirilememesi nedeniyle ilgi’de kayıtlı talimatın süresinin uzatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilgilerini ve saat cinsi ürünlere ilişkin başvuruların 31.05.2020 tarihine kadar ilgi’de kayıtlı talimat çerçevesinde denetlenmesi hususunda gereğini rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası için Link’e Tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top