Search
Close this search box.

Avrupa Komisyonu’nun Yayımladığı Hızlı Geçiş Sistemi Tebliği

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 17479731-743.99
Konu : Avrupa Komisyonu’nun Yayımladığı Hızlı Geçiş Sistemi Tebliği

24.03.2020 / 53469065
DAĞITIM YERLERİNE

23 Mart 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu, Covid-19 salgını koşullarında AB içerisinde malların ve temel hizmetlere erişimin sağlanması ve bu çerçevede Tek Pazar içerisinde serbest dolaşımının sürdürülmesi amacıyla 16 Mart 2020 tarihli Rehber’de önerdiği hızlı geçiş sistemi (green lanes) hakkında bir tebliğ yayınlamıştır. Yayınlanan tebliğde;

– AB çapında tedarik zincirlerinin faaliyet göstermeye devam etmesini sağlamak için, Üye Devletlerden, gecikmeden, Avrupa taşımacılık ağındaki (TEN-T) ilgili tüm iç sınır geçiş noktalarını hızlı geçiş sistemine uygun sınır geçiş noktaları olarak belirlemesi,

Hızlı geçiş sistemine uygun şeritlerin, taşıdıkları mallardan bağımsız olarak tüm yük araçlarına açık olması, bu şeritlerde kontrol ve sağlık taraması dahil olmak üzere sınır geçiş işlemlerinin 15 dakikadan fazla sürmemesi, sağlık taramasının prensip olarak elektronik olarak vücut sıcaklığının ölçümüne dayanması,

– Hızlı geçiş sistemindeki geçişlerde prosedürlerin en aza indirilmesi, kontroller ve taramanın, sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kalmadan yapılması, yük taşıtlarının sürücülerinden, kimlik ve sürücü ehliyetleri ve yayımlanan tebliğ Ek-3 (Annex-3)’te formatı belirtilen işvereni tarafından yazılmış bir mektup dışında herhangi bir belge istenmemesi,

– Belgelerin elektronik olarak gönderilmesinin / gösterilmesinin kabul edilmesi,

– Bütün yük aracı veya sürücülerin menşe, varış noktası, sürücünün uyruğu veya aracın kayıtlı olduğu ülkeden ötürü bir ayrımcılıkla karşılaşmaması,

– Üye Devletlerin hafta sonu, gece veya sektör spesifik uygulanan tüm yola erişim kısıtlamalarını askıya alması,

– Üye Devletlerin sağlık ve taşımacılık çalışanlarına uyruklarından bağımsız olarak öncelikli geçiş imkanı tanıyacak transit güvenli geçiş koridorları kurması, her Üye Devlet’te en az bir hava limanının ülkelerine geri dönen insanlar ve uluslar arası yardımlar için kullanılabilir hale getirilmesi istenmiştir.

18 Mart 2020 tarihinde yapılan AB Ulaştırma Bakanları telekonferansından sonra Komisyon’un ulusal iletişim noktaları ağı ve üye devletlerin aldıkları önlemleri gösteren bir platform (https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en adresinden erişilebiliyor) oluşturduğu ve ulusal iletişim noktalarının hızlı geçiş sisteminin etkin işleyişi için beraber çalışması gerektiği belirtilmiştir.

Birleşik Krallık’ın geçiş süreci sonuna kadar AB üyesi olarak muamele görmesi gerektiği, AB üyesi olmayan komşu ülkelerin, Avrupa Ekonomik Alanı üyelerinin, İsviçre’nin, Batı Balkan Ülkelerinin, genişletilmiş Avrupa taşımacılık ağındaki (TEN-T) ülkelerin AB iletişim noktaları ağıyla yakın bir işbirliği içinde çalışmaya davet edildiği ve Üye Devletlerin de dış sınırlarda olabildiğince bu tebliğde yer alan tavsiyelere uygun hareket etmesinin istendiği tebliğde yer almıştır.

Ayrıca ulaştırma çalışanlarının serbest dolaşımı için Üye Devletlerin kolaylık sağlaması, semptom göstermeyen çalışanların karantina önlemleri, seyahat yasakları gibi önlemlerden muaf tutulması, uluslararası geçerliliğe sahip bir yetki belgesinin, belgenin olmadığı zamanlarda yayımlanan tebliğ Ek3 (Annex-3)’te formatı belirtilen işveren tarafından imzalı bir mektubun bu çalışanların görevde olduğuna dair yeterli kanıt oluşturduğunun kabul edilmesi, tebliğdeki bütün tavsiyelerin AB’ye ya da AB içinde eşyanın serbest dolaşımının sağlanması için gerekli olması halinde yük taşıyan üçüncü ülke vatandaşları için de geçerli olması talep edilmiştir.

Bilgilerine arz ederim.

Hüsnü DİLEMRE
Genel Müdür V.

Ek: 2020-03-23-communication-green-lanes_en

Dağıtım:
İhracat Genel Müdürlüğüne
İthalat Genel Müdürlüğüne
Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne
Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğüne
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top