Search
Close this search box.

Uzlaşma Görüşmeleri Hakkında

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-1 55. 99
Konu : Uzlaşma Görüşmeleri

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınına karşı ülkemizi, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli tedbirler alınmaktadır.

Bu kapsamda, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 18/1 inci maddesi, “7 nci maddenin yedinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, yükümlünün uzlaşma talebinin, dilekçenin ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılması esastır. Ancak, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nedenlere bağlı olarak belirtilen süre aşılabilir. Bu durumda, söz konusu inceleme ve araştırmanın tamamlanmasına kadar Komisyon çalışmalarına devam eder.” hükmünde geçen 45 günlük süre sınırlandırması ikinci bir talimata kadar uygulanmayacaktır.

Bu itibarla, yükümlülerin uzlaşma erteleme taleplerinin anılan Yönetmeliğin 17/2 nci maddesi dikkate alınmaksızın olumlu karşılanması gerekmekte; yükümlü erteleme talebinin olmaması durumunda uzlaşma görüşmelerinin yapılıp yapılmaması hususunun salgına karşı alınması gereken tedbirler de dikkate alınmak suretiyle Bölge Müdürlüğü nezdinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top