Search
Close this search box.

2016/11 Sayılı Gözetim Tebliği Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17752354-112.99-
Konu : 2016/11 Sayılı Gözetim Tebliği

11.03.2022 / 72721946
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nizin 17.02.2022 tarih ve 778 sayılı yazısı.

İlgi ‘de kayıtlı yazınız konusu, 94.05 GTİP ‘de yer alan ürünler, 18.01.2022 tarihli ve 31723 sayılı, 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğlerle değişik 2006/11 sayılı Tebliğ kapsamında bulunmaktadır.

Mezkur Tebliğ hükümleri uyarınca 9405.49.90.00.00 GTİP ‘i altında yer alan ürünlerden, “Yalnızca kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresan lambalarla kullanılmaya mahsus olanlarının” gümrük kıymeti 8 ABD Doları/brüt kg ’m altında, “Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresan lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar haricindekilerin” de gümrük kıymeti 20 ABD Doları/brüt kg’ın altında olanlarının ithalatı gözetime tabidir.

Diğer yandan, gümrük işlemlerinde eşyanın tarifesinin belirlenmesi veya tarife yorumu Gümrük İdaresinin uhdesinde bulunmaktadır.

MURAT GÖREN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

İthalat Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top