Search
Close this search box.

SEBİS Sistem Güncellemeleri ve Entegrasyonları Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-145
Konu : SEBİS Sistem Güncellemeleri
ve Entegrasyonları Hk

02.10.2020 / 57901013
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen SEBİS Programının geliştirilme çalışmaları tamamlanmış olup bu kapsamda;

  • SBBUP ve SEBİS entegrasyonu tamamlanarak serbest bölgeye gelen eşyanın, serbest bölgeye alındıktan sonra hangi faaliyetlere tabii tutulduğu, hangi SBİF veya ÜBF’de (Üretim Bilgi Formu) kullanıldığı ve serbest bölgeyi hangi formla ve ne zaman terk ettiğine dair tarihçesinin kronolojik olarak sorgulanabilmesi,
  • ÜBF bilgilerinin; form numarası, yıl ve serbest bölge seçilerek ayrı bir sekme altında belge detayları ile birlikte (firma unvan ve ruhsat bilgileri dahil) görüntülenebilmesi,
  • Serbest bölgeye giriş ve çıkış için SEBİS ön beyan ekranında seçilecek olan giriş veya çıkış nedenine göre, ön beyan üzerinde zorunlu veya ihtiyari olarak istenilecek belgelerin sistem üzerinde (SBİF, Gümrük Statü Belgesi, Geçici Giriş Çıkış Formu vs.) otomatik olarak takip edilmesi, (kılavuz üzerinde EK-1,2 ve 3 üzerinde detaylı şekilde anlatılmıştır)
  • SEBİS ve BİLGE Sistemleri arasında tamamlanan entegrasyon çalışmaları ile birlikte; serbest bölgeye giriş yapmamış eşyanın beyannamelerin muayene/kontrol ekranlarında uyarı çıkarılması ve çıkış yönünde beyanname işlemleri/SBİF ilişkilendirmesi tamamlanmayan eşyanın sahadan çıkışının sistemsel olarak engellenmesi,
  • Deniz ithalat özet beyanların SEBİS üzerinden ilişkilendirilerek hem ilişkili SBİF’lerin hem de özet beyanların kapatma işlemlerinin sistem üzerinden yapılması, çıkış özet beyanların ve ilişkili oldukları SBİF’lerin sistem üzerinden takip edilmesi,
  • Transit beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında parsiyel olarak (kısmi boşaltım ve kısmi yükleme) taşındığı durumların SEBİS üzerinde eklenen kontroller ile takibatı,
  • Sorgulamalar ekranında yeni sorgu parametreleri eklenmiş olup, istatistiksel verilerin hem USD hem de Türk Lirası cinsinden görüntülenebilmesi,

sağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak; bir örneği ekte yer alan, mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2019/1 sayılı Genelge’si uyarınca serbest bölgelere giriş ve çıkışlarda mevcut düzenlemelere ek olarak, yine ekte yer alan “Serbest Bölge İşlemleri Kılavuzu”nda yapılan güncellemeler sarı vurgulu olarak işaretlenmiş olup bahse konu kılavuzda belirtilen hususlara yönelik düzenlemeler 07.10.2020 tarihi itibariyle devreye alınacaktır.

Bu kapsamda bağlantı idarelerinizden serbest bölgelerde faal olanlara gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1 Adet Genelge
1 Adet Kılavuz

Dağıtım:
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top