Search
Close this search box.

TIR Karnesi VOLET-2 Varış Gümrüğü Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-120.05.02
Konu : TIR Karnesi VOLET/2
Varış Gümrüğü Hk

08.10.2020/58046767
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 02.10.2020 tarihli ve E-73421605-145-00057901013 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda serbest bölge işlemleri ile ilgili olarak yapılacak teknik düzenlemelere ilişkin olarak bilgi verilmiştir. Konuyla ilgili olarak serbest bölge saha kontrollerinin TIR Karneleri özelinde de yapılabilmesi ve serbest bölgelerde özellikle parsiyel taşımalarda saha kontrollerinin sağlıklı bir şekilde çalıştırılabilmesini teminen, TIR Takip Programı VOLET-2 ekranı üzerinde “varış ülkesi” alanı eklenmiş olup;

1) Serbest bölge işlemlerinin yürütüldüğü gümrük idareleri haricindeki tüm gümrüklerde VOLET-1 üzerinde yer alan “varış ülke kodu” bilgisi, VOLET -2 ekranı üzerinde “varış ülke kodu” olarak, sistem tarafından ekrana yansıtılacaktır.

2) Yalnızca serbest bölge gümrük idaresi olan gümrük idareleri varışlı TIR Karnelerinde, VOLET-2 ekranına eklenen varış ülkesi alanına otomatik olarak, söz konusu serbest bölgenin ülke kodu çıkartılacaktır.

3) Hem bir serbest bölge hem de bir iç gümrük idaresi vasfı olan serbest bölgelerde ise VOLET-2 üzerindeki varış ülkesi alanı ilgili memurca; eşya serbest bölgeye gidecek ise serbest bölgenin ülke kodu, eşya serbest bölgeye gitmeyecek ise Türkiye’nin ülke kodu manuel olarak girilecektir.

Bu kapsamda yukarıda bahse konu düzenleme 08.10.2020 tarihi itibariyle devreye alınacak olup, bağlantı gümrük idarelerinizin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top