Search
Close this search box.

Sodyum/Kalsiyum Naftalen Sülfonat Sınıflandırma Bilgisi

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 17474625-109-
Konu : “Sodyum/Kalsiyum Naftalen Sülfonat” Sınıflandırma Bilgisi

04.02.2020 / 51960857
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 26.07.2017 tarihli ve 26838779 sayılı yazımız.
b) 06.07.2018 tarihli ve 35654109 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, “Sodyum/Kalsiyum Naftalen Sülfonat” ticari isimli eşyanın sınıflandırılmasında, DGÖ Sekretaryasından alınan 06.07.2017 tarihli ve 17NL021-AF sayılı yazı çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği hususu, ilgide kayıtlı, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazılarımızla talimatlandırılmıştır.

Bu defa, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü`nden alınan 28.01.2020 tarih ve 51782037 sayılı yazıda; DGÖ Sekreteryasının 04.02.2019 tarihli ve 19NL0014–JC simgeli Tavsiye Kararında, sodyum/kalsiyum naftalen sülfonat içeren bazı eşyalara yönelik Bakanlığımız tarafından 27.04.2017 tarihli ve 24603961 sayılı yazı ile DGÖ`ye iletilen talebe cevaben yayımlanan 06.07.2017 17NL0121-AF sayılı ilişik Tavsiye Kararının ilga edilerek konunun yeniden değerlendirildiği ve bu bağlamda anılan eşyayı içeren bazı ürünlerin tarife alt pozisyonlarının değiştirildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Dünya Gümrük Örgütü Sekreteryasının “Sodyum/Kalsiyum Naftalen Sülfonat” ticari isimli eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin, 04.02.2019 tarihli ve 19NL0014–JC simgeli görüşü ilişikte yer almakta olup, söz konusu görüş iş bu yazı tarihi itibariyle geçerli olmak üzere Genel Müdürlüğümüzce de uygun değerlendirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: 1 Adet yazı (3 sayfa)

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top