YGMS Plaka Kaydı

YGMS Plaka Kaydı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:40216608-131 99
Konu: YGMS-Plaka Kaydı

05.02.2020/52041332

DAĞITIM YERLERİNE

Antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araçların da izlenebilmesini teminen YGM Sistemine, antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araç plaka kayıtlarının girilmesi
sağlanmıştır.
Bu itibarla, 26/2/2020 tarihi itibarıyla bağlantınız gümrük müdürlüklerinde uygulamaya geçecek yeni düzenleme kapsamında, antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araç olması halinde, antrepolarda görevli memur/YGM’lerce YGM Sistemi “İşlemler bolümü “Araç Kaydı’ sekmesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Antrepo Giriş İşlemleri
-Araç Yönü Antrepo Giriş” seçilecektir.
-“Araç plakası”, “Antrepo Kodu”, “Antrepo Beyan No”, “Boşaltma Tarihi” alanları sisteme kaydedilecektir.
Gerekli bilgilerin Sisteme kaydedilmesini müteakip “Araç Kaydı” ekranı onaylanacaktır.
2- Antrepo Çıkış İşlemleri
– Araç Yönü “Antrepo Çıkış” seçilecektir.
– “Araç plakası”, “Antrepo Kodu ’, “Çıkış Belge No”. “Yükleme Tarihi” alanları sisteme kaydedilecektir
– “Çıkış Belge Tıpı olarak Çıkış Belgesine göre ‘NCTS’, ‘TIR’, ‘Detaylı Beyan’, ‘Detaylı Beyan Tutanak’, ‘Diğer’ seçilecektir (Transit beyannameleri için ‘NCTS’, TIR Karneleri için ‘TIR’, 71 rejim
kodu ile biten beyannameler için ‘Detaylı Beyan’, antrepodan çıkışın BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünden ANT kodlu tutanak ile olması halinde ‘Detaylı Beyan Tutanak’ seçilecektir).
– Gerekli bilgilerin Sisteme kaydedilmesini müteakip “Araç Kaydı” ekranı onaylanacaktır.
Antrepo Giriş ve Çıkış İşlemlerinde veri girişinde kolaylık sağlanmasını teminen önceki kayıtlarla ilgili olarak kopyalama işlemi yapılabilecektir.
Ayrıca, ilgili gümrük idarelerince “Araç Kaydı” sekmesinde ‘Araç Kaydı Arama Kriterleri’ bolumu kullanılmak suretiyle YGMS’ye kaydedilen plaka kayıtlarıyla ilgili olarak sorgu yapılabilecektir.
Bu çerçevede, antrepolarda söz konusu uygulamaya geçilmesi aşamasında bağlantınız gümrük müdürlüklerince gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.
Bilgi ve gereği ile bağlantınız gümrük müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
 
Mustafa GUMUŞ
Genel Müdür
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print