Search
Close this search box.

YGM Sistemi Plaka Kaydı Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 40216608-131 99-
Konu : YGMS-Plaka Kaydı

05.02.2020/52041332
DAĞITIM YERLERİNE

Antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araçların da izlenebilmesini teminen YGM Sistemine, antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araç plaka kayıtlarının girilmesi sağlanmıştır.

Bu itibarla, 26/2/2020 tarihi itibarıyla bağlantınız gümrük müdürlüklerinde uygulamaya geçecek yeni düzenleme kapsamında, antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araç olması halinde, antrepolarda görevli memur/YGM’lerce YGM Sistemi “İşlemler bolümü “Araç Kaydı’ sekmesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Antrepo Giriş İşlemleri

-Araç Yönü Antrepo Giriş” seçilecektir.

-“Araç plakası”, “Antrepo Kodu”, “Antrepo Beyan No”, “Boşaltma Tarihi” alanları sisteme kaydedilecektir. Gerekli bilgilerin Sisteme kaydedilmesini müteakip “Araç Kaydı” ekranı onaylanacaktır.

2- Antrepo Çıkış İşlemleri

– Araç Yönü “Antrepo Çıkış” seçilecektir.

– “Araç plakası”, “Antrepo Kodu ’, “Çıkış Belge No”. “Yükleme Tarihi” alanları sisteme kaydedilecektir

– “Çıkış Belge Tıpı olarak Çıkış Belgesine göre ‘NCTS’, ‘TIR’, ‘Detaylı Beyan’, ‘Detaylı Beyan Tutanak’, ‘Diğer’ seçilecektir (Transit beyannameleri için ‘NCTS’, TIR Karneleri için ‘TIR’, 71 rejim kodu ile biten beyannameler için ‘Detaylı Beyan’, antrepodan çıkışın BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünden ANT kodlu tutanak ile olması halinde ‘Detaylı Beyan Tutanak’ seçilecektir).

– Gerekli bilgilerin Sisteme kaydedilmesini müteakip “Araç Kaydı” ekranı onaylanacaktır. Antrepo Giriş ve Çıkış İşlemlerinde veri girişinde kolaylık sağlanmasını teminen önceki kayıtlarla ilgili olarak kopyalama işlemi yapılabilecektir. Ayrıca, ilgili gümrük idarelerince “Araç Kaydı” sekmesinde ‘Araç Kaydı Arama Kriterleri’ bolumu kullanılmak suretiyle YGMS’ye kaydedilen plaka kayıtlarıyla ilgili olarak sorgu yapılabilecektir.

Bu çerçevede, antrepolarda söz konusu uygulamaya geçilmesi aşamasında bağlantınız gümrük müdürlüklerince gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereği ile bağlantınız gümrük müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GUMUŞ
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top