Yetkileri Sona Eren YGM'ler Tarafından Islak İmzalı Olarak Sunulan Tespit Raporları

Yetkileri Sona Eren YGM'ler Tarafından Islak İmzalı Olarak Sunulan Tespit Raporları

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-161.02.02
Konu : Yetkileri Sona Eren YGM’ler Tarafından Islak İmzalı Olarak Sunulan Tespit Raporları

04.02.2020/52001657

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 02.12.2019 tarihli ve 82858591-161.02.99/0005000900 sayılı yazımız.
Bakanlığımıza iletilen muhtelif tarih ve sayılı yazılarda, yükümlüsünden alınan dilekçelerden bahisle ilgide kayıtlı yazımıza istinaden tespit raporlarının düzenlendiği ve referans numarası alındığı ancak elektronik ortamda e-imza ile imzalanarak gönderilemediği ya da söz konusu rapora referans numarası alınamadığından YGMS’ye yüklenemediği için ıslak imzalı olarak gümrük müdürlüklerine sunulduğu bildirilerek bu kapsamda, söz konusu raporların Bakanlığımızca sisteme yüklenmesi talep edilmektedir.
Tespit raporlarının YGM tarafından düzenlenmesi ve e-imzalı olarak süresi içerisinde YGMS üzerinde sunulması gerekmektedir. Bakanlığımızca, sistem üzerinden sunulmamış tespit raporlarının YGMS’ye aktarılması söz konusu değildir.
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)’nin 25 inci maddesinin birinci fıkrası “Bakanlık; bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca 31.12.2019 tarihinde yetkileri sona eren YGM’ler tarafından 10.01.2020-31.01.2020 tarihleri arasında muhtelif gerekçelerle YGMS üzerinden gönderilemediğinden ıslak imzalı olarak sunulmuş ve gümrük idaresince kabul edilmiş tespit raporlarına ilişkin işlemlerin kağıt ortamda sonlandınlması gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Savaş MALKOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print