Balda İkinci Denetim

Balda İkinci Denetim

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı :94997749-553.01
Konu :Balda İkinci Denetim

24.01.2020 / 51685348

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :10.01.2020 tarihli ve 51262621 sayılı yazımız.
İlgi’de kayıtlı yazımızda, Sayın Bakanımızın talitamatları doğrultusunda, kağıtsız gümrük işlemleri projesi kapsamında balda ikinci denetimlerin kağıtsız ortama taşınmasının öngörüldüğü ifade
edilmiş ve TAREKS sistemi üzerinde gerekli işlemler yapılarak BİLGE sistemi ile uyumlaştırıp sistem devreye alındığında bilahare bilgilendirme yapılacağı belirtilmişti.
Konu ile ilgili olarak, balda ikinci denetim sürecinin ve 0745 kodlu Doğal Arı Balı Analiz Belgesinin elektronik ortama taşınması için gerekli olan işlemler tamamlanmış olup sistem 27.01.2020
tarihinde devreye alınacaktır.
Bu minvalde, TAREKS’te tamamlanmış ve TPS numarası oluşmuş bir başvuruya ilişkin olarak, 2. denetimde firma istediği Grup Başkanlığı üzerinden elektronik ortamda düşümlü olarak kademeli
şekilde ikinci denetim başvurusu yapabilecektir. İkinci denetim sonucunda, TAREKS sistemi üzerinden “Bal partisinin, numune alınan bal partisi olduğu görülmüş ve gümrük mührü tatbik edilmiştir.” ibaresi denetimi gerçekleştiren denetmen tarafından onaylandıktan sonra ihracat işlemi gerçekleşebilecektir. Ayrıca, 0745 kodlu Doğal Arı Balı Analiz Belgesi ve buna ilişkin ikinci denetim sonucundaki onay olmaksızın Gümrük Beyannamesinin kapatılması mümkün olmayacaktır.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.
HAKKI KARABÖRKLÜ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
Tüm Bölge Müdürlüklerine
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print