Search
Close this search box.

Tahsilat Takip Programından Yapılan Tahakkuklar – GGM

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-73421605-100
Konu : Tahsilat Takip Programından Yapılan Tahakkuklar

07.09.2023 / 88795348
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük işlemleri tamamlanmayarak henüz nihai statüsüne gelmemiş olan beyannamelerde ilgili
gümrük idarelerince yapılan düzeltme işlemleri neticesinde oluşan fark tahakkukların BİLGE Sistemi Muhasebe Modülü yerine Tahsilat Takip Programından ödenmesi nedeniyle beyannamelerin
“Kapanmış” statüye geçmesinde sorun oluştuğu tespit edilmiştir.

Gümrük idarelerince bu kapsamda çok sayıda hatalı işlem yapılmakta olup bu nevi beyannamelerin Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesinin ardından Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce münferit olarak kapatılması gerekmekte; bu durum yazışma trafiğine ve ilave iş yüküne sebebiyet vermektedir

Bahse konu sorunun çözümünü teminen;

İşlemleri tamamlanarak nihai statüsü olan “Kapanmış, Fiili İthalatı Gerçekleşmiş, TCGB Kapatılabilir, Çıkabilir” statüdeki beyannamelere Tahsilat Takip Programı üzerinden ek tahakkuk oluşturulmasına devam edilmesini,

Bahse konu statüler haricinde kalan (Tescil Edilmiş, Teslim Alınmış, Muayene Onaylanmış, Düzeltme Yapılacak, Yeniden Düzenlenecek, Bloke Bırakılmış) statülerde bulunan beyannamelere ilişkin fark tahakkukların yalnızca BİLGE Sistemi “Muhasebe Modülü” üzerinden oluşturulması;
Tahsilat Takip Programı üzerinden tahakkuk oluşturulmaya çalışılması esnasında “Beyanname statüsü bu işlem uygun değildir” uyarısının verilerek engellenmesini,

Teminen gerekli teknik düzenlemeler yapılarak sistem üzerinde uygulamaya alınmıştır.

Bu kapsamda söz konusu düzenlemenin bağlantınız gümrük idarelerine duyurulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top