19.09.2023 Tarihli 32314 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/29)

MADDE 1- (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket; 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

Firma Unvanı Adres Süre
GOAT ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ BURUNCUK MAH.
ÇANAKKALE ASFALTI
CAD. NO:605/A
MENEMEN/İZMİR
Altı (6) ay

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikTahsilat Takip Programından Yapılan Tahakkuklar – GGM
Sonraki İçerikÜrün Güvenliği ve Denetimi 2023/31